Ønske om sikkerhed frem til nytår

BRØNDERSLEV:Skolebørnenes sikkerhed blev sat i fokus, da der onsdag var borgermøde om udformning af den nye Bredgade. Formand for Skolegades Skoles bestyrelse, Henrik Vestergaard, påpegede, at børnenesikkerhed må komme i første række. Og forældrerepræsentanter fra skolen efterlyste en midlertidig løsning, indtil arbejdet i Bredgade kan begynde. - Det behøver ikke være en flot løsning. Bare en midlertidig løsning frem til nytår, lød opfordringen. Brønderslev Kommune har tidligere haft et lystavle til at stå i Bredgade, der mindede bilisterne om, at de skulle lette foden fra speederen. Problemet var bare, at tavlen gang på gang blev udsat for hærværk i weekenderne. Forældrene foreslog blandt andet en midlertidig løsning med skiltning med hastighedsbegrænsning på 30 km/timen forbi kirkeområdet. Gunnar Larsen, næstformand i teknik- og miljøudvalget, foreslog et midlertidigt trafikfyr - et trafikfyr af den type, som man benytter i forbindelse med vejarbejde. Forældrene gik fra mødet med løfte om, at driftsleder Finn Bjerning vil overveje en midlertidig løsning, der kan være med til at sikre skolebørnenes vej.