Ønske om små klasser imødekommes

- Vi vil ikke have børnehaveklasser med 27-28 elever, fastslår udvalg

FJERRITSLEV:En stribe forældre til børn, der efter sommerferien skal begynde i børnehaveklasse på Fjerritslev Skole, kan ånde lettet op. Deres børn bliver ikke proppet i en klasse med 27 eller 28 elever, som børne- og kulturudvalget i Fjerritslev Kommune rent faktisk kunne beslutte ud fra den aktuelle tilmelding. - Af hensyn til børnene holder vi fast i, at der skal være tre børnehaveklasser, siger kulturudvalgsformand Ejvinn Krukow. - Og det er vi enige om i udvalget, uanset at det koster ekstra i lærertimer. At syv af de nye elever kommer fra et andet skoledistrikt, får heller ikke udvalget til at ryste på hånden. - Vi har vedtaget at vi har frit skolevalg, og det holder vi fast i. Forældrene til de kommende børnehaveklasseelever havde sendt en kraftig opfordring til børne- og kulturudvalget om at holde fast i at oprette tre klasser, som udvalget tidligere har besluttet, da tilmeldingen lød på 57 elever. Det gjorde de ud fra ønsket om at skabe ro og rum om de små elever, og de fastslog, at det er en umulig opgave for selv en erfaren og dygtig lærer at give 28 seksårige en tilstrækkelig god undervisning. En af forældrene, Bjarne Nielsen, far til femårige Matilde, glæder sig på forældregruppens vegne over udvalgets klare holdning. - Det var dejligt at høre. Intet er jo helt afgjort, før beslutningen er taget, selv om vi havde fået positive tilkendegivelser fra flere udvalgsmedlemmer på forhånd, siger Bjarne Nielsen. - Vi er meget lettede over afgørelsen.