Ønske om spisested og overnatningsmulighed

En halv snes konkrete forslag blev resultatet, da Brovst-borgere var til møde om byens fremtid

Hans Chr. Nielsen
Der blev på ud­vik­lings­mø­det frem­sat øns­ker om ud­vi­del­se af turistaktiviteterne på Brat­skov, og at par­ken vil bli­ve mere ind­dra­get i ak­ti­vi­te­ter­ne. ar­kiv­fo­to: mar­tin dam­gård
Lokalpolitik 22. marts 2007 05:00

BROVST: Udvidelse af turistaktiviteterne på Bratskov, og etablering af cafe/spisested og overnatningsmuligheder i Brovst. Det er et par af en række ønsker, som kom frem på udviklingsværkstedet på Brovst Rådhus tirsdag aften. Her havde Jammerbugt Kommunes tema- og udviklingsudvalg inviteret byens borgere til idémøde om Brovsts fremtid. Godt en snes borgere, repræsenterende flere foreninger, skolen og spejdere, var mødt op, og det blev en livlig aften med masser af forslag til forbedring af Brovst. Aftenen resulterede i en halv snes konkrete forslag, som vil blive indarbejdet i Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik, og som i bedste fald vil kunne forbedre hverdagen i Brovst og gøre byen mere attraktiv. Blandt de fremsatte forslag til forbedring af forholdene i Brovst er også anlæg af et stisystem omkring byen, etablering af en kunststofbane og en atletikbane, et værested for unge samt etablering af familiehjælp til svage familier. Opsætning af cykelstativer i Brovst og en oplyst plads i byens centrum, eventuelt med skøjtebane om vinteren, er også med på listen. Mødet blev ledet af Helle Bak Andreasen (V), formand for tema- og udviklingsudvalget, udvalgets næstformand Susanne Hjorth Hansen (S) og udviklingskonsulent Lars Haagensen. Mødet var det 8. i rækken af i alt 24 landsdistriktsmøder i Jammerbugt Kommune. Helle Bak Andreasen pointerede, at det er vigtigt med en visionær og handlingsorienteret landdistriktspolitik, som også på sigt er målbar. - Områderne i Jammerbugt Kommune er meget ens, men også meget forskellige, og det skal vi gerne generere, så vi kan få bedre lokalsamfund og en bedre Jammerbugt Kommune, sagde Helle Bak Andreasen. Hver af de 24 lokalsamfund får et startbeløb på 20.000 kr. - Det kan lyde af lidt, men beløbet kan udmærket bruges til mindre projekter, påpegede udviklingsformanden. Tre foreninger skal i fællesskab afgøre, hvordan pengene skal bruges. I diskussionen på mødet gjorde Jørn Simonsen, formand for den nye Bratskov Turist- og Kulturforening opmærksom på, at der er afsat turismepenge til den ugentlige levendegørelse af herregården Bratskov i 2007, men at der fra næste år ikke kan ventes turismepenge til levendegørelsen. Udgiften ventes at blive ca. 100.000 kr. i år. Der var på mødet enighed om, at det er vigtigt at fastholde og gerne udbygge de populære turistaktiviteter på Bratskov. Stig Rosvall Olesen udtrykte det således: - Vi skal fastholde Bratskov-aktiviteterne. Det er et fantastisk aktiv, af folk kan blive kørt gratis rundt i bus, og at de pludselig får en madpakke og en øl. Det er noget, der bliver talt om. Det er også positivt, at borgmesteren kører med som guide. Ketty Skriver Hansen talte også varmt for bevarelsen og udvidelsen af Bratskov-aktiviteterne. - Jeg er selv en af dem, der står på Bratskov, som pilefletter. Jeg taler med mange, og det eneste, de er kede af, er, at vi lukker allerede kl. 12.30, fordi nogen skal hjem og sove middagssøvn. Ketty Skriver Hansen talte også for, at man bruger Bratskovs park meget mere. På mødet var der også en del diskussion om brugen af det kommende multihus i Brovst. Jørn Simonsen har bl.a. foreslået, at der indrettes biograf i multisalen en gang eller to om igen. Leo Pedersen, formand for multihusets byggeudvalg, oplyste, at der vil blive indkaldt til et brugermøde hurtigst muligt efter 19. april. Denne dag skal Jammerbugt Kommunes byråd have byggeprojektet til endelig godkendelse, og derefter vil Leo Pedersen gerne diskutere, hvad multihuset kan bruges til. I hver af de 24 landdistrikter skal vælges en repræsentant til et landdistriktsudvalg, som skal være sparringspartner for tema- og udviklingsudvalget. I Brovst valgtes Jørn Simonsen. Til at administrere de 20.000 kr., som Brovst får i startpenge til landdistriktsudvikling, valgtes Jørn Simonsen fra Bratskov Turist- og Kulturforening og Brovst Idrætsforening, Lone Brogaard fra baptistspejderne og Sonja Christensen fra Brovst Speedway Club.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...