Ønske om teleslynge

BRØNDERSLEV:Det ny handicapråd håber snart at få opfyldt sit ønske om at købe en mobil teleslynge. - Vi mangler fortsat nogle penge, men vi går nu på jagt efter de sidste penge, fortæller formand for handicaprådet, Jonna Jacobsen. - Indtil nu har vi modtaget 13.000 kr. fra kommunens paragraf 115 midler. Desuden har vi modtaget 10.000 kr. fra Odd Fellow Logen. - Men vi mangler stadig penge, så nu søger vi nye tilskud, fortæller Jonna Jacobsen. Ønsket er, at teleslyngen kan bruges ved forskellige arrangementer til glæde for dårligt hørende. Brønderslev fik i januar i år et handicapråd. - Rådet er således endnu i opstartsfasen, og arbejdet her og nu vil blive afgørende for, hvordan det fortsat skal udvikle sig og fungere, samt hvorvidt et sådant arbejde skal blive til noget positivt og konstruktivt for hele kommunens borgere. Selv om der ikke har været den store opmærksomhed omkring Handicaprådets eksistens og arbejde, kan Jonna Jacobsen fortælle, at der sker en del. - Kommunen har jævnligt forespørgsler angående ændringer samt nyopførelser af boliger samt omkring veje og positivt. Det opfatter vi som meget positivt. Vi opsamler oplysninger om, hvilke forretninger, læger, tandlæger, fysioterapeuter m.v. og offentlige institutioner, der umiddelbart er tilgængelig for alle kommunens borgere, med henblik på at få fremstillet en tilgængelighedsvejviser.