EMNER

Ønske:tøj til børn i alle aldre

Russerforeningen i Nørager samler ind til deres russiske børnehjem

NØRAGER:Foråret er tid til at gøre forårsrengøring, og så ryddes der ud i skabe og skuffer. Til alt det børnetøj, som ryger ud, fordi børnene forlængst er vokset ud af det, står Nørager humanitære hjælpeorganisation for russiske børnehjem - i daglig tale Russerforeningen - på spring som modtager. - Tøj er en stor mangel på børnehjemmet Podborky, og vi samler tøj i alle størrelser. Det bliver modtaget med stor glæde, og det tøj, som børnene på hjemmet ikke kan passe, bliver fordelt til børnenes eventuelle familie og slægtninge eller til andre, der har tilknytning til børnehjemmet, fortæller Helle Andersen og Vibeke Bøgh Kristensen fra organisationens bestyrelse. Derfor holder russerforeningen stor tøjindsamling på torvet i Nørager på lørdag 3. april. Her kan man komme med sit brugte tøj, og skulle man være interesseret kan man også høre lidt mere om foreningen. - Vi giver en kop kaffe og stykke kage, fortæller bestyrelsen, som også kan fortælle om de mange aktiviteter, som foreningen laver i løbet af året. Lige nu er de nemlig også i gang med at arrangere den årlige sommerlejr for russiske børn. Den bliver afholdt i juli måned, og der er brug for enkelte værtsfamilier endnu. - Vi har allerede fået en ny værtsfamilie i år, og hvis man vil hjælpe med den kommende sommerlejr, så kan man også henvende sig på torvet på lørdag, siger Helle Andersen og Vibeke Bøgh Kristensen. Det børnehjem, som foreningen koncentrerer sit hjælpearbejde omkring, ligger i byen Podborky 250 kilometer syd for Moskva. Det blev bygget for 40 år siden, og der bor ca. 200 børn. Børnehjemmet fungerer også som skole. Efter kommunismens fald er skolens budget blevet kraftigt beskåret. Det bevirker, at børnehjemmet ikke har mulighed for at opfylde den standard, de gerne ville. De kan for eksempel ikke give børnene en sund og nærende kost, de kan ikke vedligeholde bygningerne og deres undervisningsmaterialer er begrænsede. Men med hjælp fra blandt andet foreninger som russerforeningen i Nørager, så klarer de sig nogenlunde. Russerforeningen i Nørager hjælper på forskellige måder - de søger penge fra fonde til renovering af børnehjemmet, de sender tøj og møbler med lastbil til hjemmet og så inviterer hvert år 15 børn på sommerlejr i Danmark. - Når vi sender penge, er de normalt øremærket til renovering af bygningerne. Ved at give denne økonomiske hjælp, kan vi give dem mulighed for at bruge deres budget til børnenes kost og skolegang, og når vi besøger hjemmet, kan vi se en mærkbar forandring. Så vi håber at mange vil støtte os - og på lørdag støtte tøjindsamlingen - for vi ved det hjælper, lyder opfordringen fra russerforeningens bestyrelse.