Forurening

Ønskelisten er så lang som en stangspringstang

HJØRRING:Størsteparten af de 30 kommentarer til planstrategien, handler om helt konkrete ønsker - store såvel som små. Her kommer nogle uddrag: - Sæt Ilbro på landkortet. Ilbro Borgerforening. - Spar visiteringen til hjemmehjælp væk. Hvis hjemmehjælperne er ordentligt uddannede, kan de godt selv vurdere, hvor meget hjælp, der er behov for. Lene Middelfart, Hjørring. - Man ønsker også i landsbyer mulighed for musik og kunst, kreativitet, samlingssteder og tillokkende landsbyliv. Foreningssamvirket i Vrensted. - Skærp miljøprofilen med 20 vindmøller mellem Tuen og Mosbjerg, og 10 mellem Hjørring og Hirtshals. Jens Holm, Hirtshals. - Ophæv hotelpligten på Hotel Lyngby Mølle. Ejerkredsen på Lyngby Mølle. - Cykelsti mellem Mygdal og Bjergby. Mygdal Borgerforening. - Hvorfor ikke lave et fælles industriområde ved motorvejen mellem Hjørring og Hirtshals. Arne Engbjerg, Aabyen. - Reparer Løkken mole. Hans Wulff, Løkken. - Udarbejd et særligt afsnit, der fortæller om ambitionsniveauet i skoler og dagtilbud som en del af bosætningspolitikken/uddannelsespolitikken. Laila Vang Andersen, Hjørring. - Rent drikkevand skal fremskaffes - bør derfor renses med aktivt kul. Vi kan ikke vente på rent vand i 20 år. Lene Gottlieb, Hjørring. - Flere offentlige p-pladser i Lønstrup. Tove Marquardsen, Lønstrup - Lav temauger på Hjørring Seminarium, hvor kommunens institutioner kunne være med. Dan Brian Madsen og Henrik Taagaard, - Kunstgræsbane og multiarena i Hjørring. Kristoffer Rishøj, Peter Kronborg og Kristoffer Sejersen. - Kunst og musik, teater og idræt med kreativitet, oplevelser og udfoldelse er vigtige dele i det dynamiske samspil af liv og aktiviteter, som Hjørring Kommune vil være kendt for. Det er vi i Løkken enige i - under forudsætning af, at denne intention omfatter hele kommunen. Initiativgruppen for kunst- og kulturhus i Løkken. - Beskyt følsomme naturtyper. Mona Jensen, Bindslev - Censureret udstilling for kunsthåndværk. Tversted Borger- og Turistforening. - Bindslev skal være områdeby. Arne Engbjerg, Aabyen. - Nye byggegrunde i Hundelev. Udviklingsgruppen for Hundelev og Omegn. - Markedsfør hele kommunen sammen - og ikke som nu hvor man kikker i mindst fire forskellige turistbrochurer for at finde ud af, hvad der er af aktiviteter og tilbud i Hjørring kommune. Det er forvirrende og spild af gode kræfter og papir. Tove Marquardsen, Lønstrup. - Vi mangler i bekymrende grad erhvervsgrunde i Løkken. Keld Emil Damsgaard, Løkken. - Bedre tilgængelighed for handicappede. De Samvirkende Invalideorganisationer - Hjørring. - Lav samarbejde mellem skolerne i hele kommunen. Det kan jo være man har faciliteter og kompetencer på en skole som ikke findes på en anden, så kan man da flytte børn den anden vej. Jens-Ole Frederiksen, Poulstrup. - Cykelsti ved Vrejlev Klostervej. Borgere i Terpet og omegn.