Lokalpolitik

Ønskelisten fra Aabybro

Grønne områder, legepladser og medborgerhus

AABYBRO:Der er behov for grønne områder, naturlegepladser, skov, stier, en træningshal ved Aabybro Hallen, mere sikre skoleveje og et medborgerhus i Aabybro by, lød meldingerne igen og igen i multisalen i Nordjyllands MedieCenter tirsdag aften. Selv om de 107 deltagere ved borgermødet om visionerne for Aabybro by var delt op i fem arbejdsgrupper, var ønskerne, da de præsenterede deres vision for Aabybro by for politikerne. Inden havde borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) begrundet, at kommunen og Aabybro Kommunes Erhvervsforening i samarbejde med de lokale borger- og erhvervsforeninger er på turné med borgermøder i byerne i denne tid. - Møderne giver alle mulighed for at komme med ideer og til os, når vi næste år skal revidere kommuneplanen, og det giver borgerne mulighed for at præge bosætningspolitikken. Men ikke alt kan lade sig gøre på grund af økonomien, sagde han. Kommunaldirektør Henrik Hartmann oplyste, at befolkningstilvæksten i kommunen fra 1996 til 2003 var på 11 pct. og samme stigning ventes fra 2003 til 2010. Dog bliver der flere ældre borgere og færre i den erhvervsaktive alder. Blandt de fremmødte borgere rangerer ønsket om et medborgerhus højt. Der er i Aabybro behov for et sted, hvor man dels kan holde større private arrangementer og dels mødes over fritidsaktiviteter og hygge. Der blev peget på både Aabybro Skole vest samt Fritteren på Kattedamsvej, som snart skal aflevere sin SFO-del til Aabybro Skole, som muligheder. Der blev efterlyst sammenbygning af midtbyen og Aabybro Centret, så der kommer ét og ikke to bycentre. Derfor blev kommunen opfordret til at købe huse i området, når de bliver salg, for at leve op til ønsket. Der kom et konkret forslag til gavn for afviklingen af trafikken gennem byen. Kattedamsvejs udmunding i Østergade skal lukkes. I stedet skal Torve Allé via Kattedamsvej føres bag om Midtbyens Nærbutik og som en skrå vej mellem døgnbutikken og modeforretningen Gerda Toft for at munde ud i Vestergade umiddelbart syd for motorcykelforretning på Vestergade 6. Kattedamsvejs areal ved springsvandet skal lukkes og bruges som P-pladser eller torv, og samtidig skal Østergade ensrettes med kørselsretning mod syd. Alle grupperne efterlyste grønne områder og beklagede, at de efterhånden forsvinder til fordel for boliger, og at der ikke bliver udlagt nye grønne arealer. Der var forslag om at gøre Grøns mark ved rådhuset til grønt område evt. med skov. Samtidig blev der peget på muligheder for naturlegepladser ved Ryaa og Toftevej, ligesom FDF Aaby-Vedsted skal have et sted at høre til. Der var bred opbakning til at få skov nær byen, og flere muligheder blev nævnt, blandt andet nordøst for Aabybro by, hvor skov kan beskytte Aabybro Vandværks indvindingsområde.