Ønsker 400 køer

Hadsund 26. september 2007 06:00

[ Anders Bodilsen er 47 år, gift med Karin og far til fem børn. [ Familien overtog gården på Brohusvej 31 ved Hadsund i 1985. [ I dag har han 350 dyr, heraf 170 malkekøer. [ Han har købt naboejendommen og har ansøgt Mariagerfjord Kommune om miljøtilladelse til udvidelse af bedriften til 400 malkekøer. [ Der er tale om et projekt til 40 millioner kroner inklusiv opkøb af ny jord og byggeri af en ny løsdriftsstald.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...