Hadsund

Ønsker 400 køer

[ Anders Bodilsen er 47 år, gift med Karin og far til fem børn. [ Familien overtog gården på Brohusvej 31 ved Hadsund i 1985. [ I dag har han 350 dyr, heraf 170 malkekøer. [ Han har købt naboejendommen og har ansøgt Mariagerfjord Kommune om miljøtilladelse til udvidelse af bedriften til 400 malkekøer. [ Der er tale om et projekt til 40 millioner kroner inklusiv opkøb af ny jord og byggeri af en ny løsdriftsstald.