Ønsker debat om 7. klasser

PANDRUP:Da Socialdemokraterne i Pandrup Kommune holdt debatmøde om skolerne, blev der givet udtryk for, at en diskusion om 7. klassernes placering var ønskelig, og en mulig ændring af administrationen af skolernes lønbudgetter også kunne tages op til debat. For selv om der ikke var nogen tvivl om, at socialdemokraterne mener, at skolerne er alfa-omega i lokalsamfundene, så kan der være fordele ved at flytte 7. klasserne, og det vil S gerne have til debat blandt forældre og skolebestyrelser, oplyser formand for S i Pandrup Kommune, Jens Chr. Golding. - Forældre og skolebestyrelser skal have at vide, hvad det betyder, hvis man flytter 7. klasserne, siger han og understreger, at debatten bør tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene. Den decentrale lønsumsstyring som skolelederne i Pandrup Kommune er meget utilfredse med, blev også debatteret på mødet. Jens Chr. Golding fortæller, at socialdemokraterne godt kan se problemer i systemet, og der blev derfor givet udtryk for en mulig ændring af systemet. - De små skoler kunne eksempelvis have en pædagogisk leder, og så kunne de store skoler varetager de økonomiske opgaver, siger han. - Men det er vigtigt, at skolerne stadig har deres eget skoledistrikt, siger formanden for Socialdemokratiet i Pandrup Kommune.