Ønsker en ny skole eller...

Stig Lundbo er formand for skolebestyrelsen ved Munkebakkeskolen. Han ønsker sig en ny skole.

Skoleleder Peter Munk præsenterede i skematisk form de nødvendige forbedringer, der er en forudsætning for at drive en tidssvarende skole. Arkivfoto

Skoleleder Peter Munk præsenterede i skematisk form de nødvendige forbedringer, der er en forudsætning for at drive en tidssvarende skole. Arkivfoto

- En ny skole vil absolut være den optimale løsning, siger Stig Lundbo, der også er med i socialdemokraternes kredsbestyrelse. Munkebakkeskolen har bevidst valgt ikke at blande sig så meget i debatten. Man erkender, at Munkebakkeskolen ikke har samme bygningsmæssige og historiske værdi som Ørnevejens Skole. Stig Lundbo glæder sig over det gode arbejde, der er lavet i fokusgrupperne om en ny skole. Vi glædede os - Vi havde glædet os til en ny skole. Nu er luften gået af ballonen. Det var godtnok svært at tro på, at salg af forsyningen kunne give så mange penge. Vi håbede jo til det sidste, at de professionelle rådgivere havde ret. De havde de bare ikke, beklager Stig Lundbo. Hvis den nye skole ikke bliver genoplivet, forventer Munkebakkeskolen at få penge til renovering. Der er visse ting, der skal gøres. - Vi skal have nye toiletter. Mine to døtre holder sig gerne hele dagen for at undgå at bruge skolens toiletter, fortæller Stig Lundbo. Nye forslag På mødet præsenterede skoleleder Peter Munk forslag til, hvordan Munkebakkeskolen kan renoveres og optimeres for forholdsvis beskedne beløb. Klasselokalerne kan udvides til 65 kvadratmeter og fleksibel undervisning ved at inddrage gangarealer. Der er brug for energirådgivning. Toiletter og omklædningsrum skal renoveres. SFO'en samles et sted, og det er muligt at bygge ud i skolegården. Svømmehallen og murværket skal der gøres noget ved. Der skal ske forbedringer for at tilgodese Munkebakkeskolens muligheder for overnatning og udlejning. - Det er ikke et arkitekttegnet og forkromet forslag, men et bud på, hvad vi kan gøre, så skolen kan fungere og leve op til kravene til tidssvarende undervisning, forklarede Peter Munk. "Tag overtøj med ind - du får brug for det" stod der på de små plakater, der bød velkommen til møde i aulaen. Her er koldt og elendige lydforhold. Mange guldkorn forsvandt givetvis op under loftet i løbet af aftenen. Det var meget vanskeligt at høre.