Lokalpolitik

Ønsker flere erhverv ind på trafikcenter

SÆBY:Sæby Kommune vil nu søge at komme igennem med en en plan, der indebærer, at Trafikcenter Sæby Syd ikke alene skal være forbeholdt trafikrelaterede erhverv. Baggrunden er, at det har vist sig, at ikke alle grundarealer i området har kunnet sælges til trafikrelaterede erhverv. Derfor ønsker kommunen lokalplanen for trafikcentreområdet ændret, så det bliver udlagt som et generelt erhvervsområde. Det vil også kræve en ændring i regionplanen. Nordjyllands Amt skal have forslag til regionplanrevisionen i hænde senest den 1. juni. På den baggrund behandler Sæby Byråds økonomiudvalg i dag en indstilling om frigivelse af 70.000 kr. til udarbejdelse af en ændret lokalplan og en udviklingsplan for området. Planlægningsopgaven overdrages konsulentfirmaet Agraf Byplanlæggere. Ud over lokalplanopgaven skal konsulentfirmaet for de 70.000 kr. udarbejde et skitseforslag til anvendelse af de ubebyggede grunde i trafikcenterområdet. Skitseforslaget skal omfattet bebyggelsesmønster, vejføring, beplantning og bebyggelsesvolumen. Forslaget skal munde ud en strukturplan, som skal forelægges amtet i forbindelse med kommunens ønske om ændring af regionplanen, så de ledige grunde i trafikcenterområdet kan blive solgt.