Ønsker flere i pårørenderåd

Ældrerådet ser gerne, at der kommer to repræsentanter for pårørende i de kombinerede beboer- og pårørenderåd ved plejehjemmene Bøgely og Kærbo. Ældrerådet har fremsat ønsket overfor socialudvalget, der mandag drøfter forslaget. Forslaget er begrundet med et ønske om til stadighed at have mindst en pårørende i hver af de to råd. Forvaltningen indstiller til socialudvalget, at vedtægterne for beboer- og pårørenderådene ændres i henhold til Ældrerådets anbefaling.