Ønsker fra Geraa på dagsordenen

Politikere lyttede til lokale repræsentanter fra Geraa - ingen løfter udstedt

Et torv i Geraa er én af mange planer. ArkivfotG

Et torv i Geraa er én af mange planer. ArkivfotG

GERAA:Et torv, belysning samt asfalt på grusvejene. Det var bare nogle af de ønsker, politikerne blev præsenteret for, da de mødte Geraa Beboerforening. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen, formand for Udviklings- og planlægningsudvalget Bendt Danielsen samt byrådsmedlem Ole Bruun og formand for Landsbyrådet Eddy Maarup deltog i mødet, der blev holdt på Løkkensprøve. - Vi havde et rigtig godt møde. Politikerne var meget positive, og jeg er sikker på, at der kommer noget ud af vores møde, siger Henrik Lundbech, der tilføjer, at politikerne dog ikke afgav nogen form for løfter. Fra borgerforeningen deltog formand Anne Pedersen, Susanne Poulsen, Lisa Poulsen, Henrik Lundbech og Anders Peter Jensen. - Vi har blandt andet ønske om et torv i Geraa by - et torv, der kan laves i et samarbejde mellem kommunen og beboerforening. Vi har nogle penge fra Landsbyrådet til noget af projektet, fortæller Henrik Lundbech. Et andet ønske er at nedbringe bilisternes hastighed ved Strandgårdsvej - ønsket er at få rykket byskiltet lidt mod syd. Et andet lokalt ønske er asfalt på grusveje og belysning i Gyden, Åglimt og Åsen - her er udspillet fra beboerforeningen, at beboerne betale lamperne, og kommunen overtager driften. Busholdepladsen blev ligeledes nævnt på mødet med politikerne - området ved busskuret henligger i mørke, og området er vådt og pløret om vinteren. Kloakkerne stod også på dagsordenen, idet det gamle regnvandssystem ikke kan klare presset. - Vi kan se, at hele det østlige fortov begynder at synke, fortæller Henrik Lundbech. Ønsket er samtidig bedre oprensning af vejgrøfterne og ønske om, at bevoksningen i vejkanten på Geraa Engvej klippes oftere og hermed giver bedre udsyn. Ravhuset - det gamle røde bindingsværkshus overfor byens købmand - blev også vendt på mødet. - Da huset rummede ravmuseum, var det en turistattraktion. En strøtanke er, at huset kan rumme turistkontor. - Vi slog også et lille slag for fuglereservatet, hvor vi har ønske om at lave et udsigtstårn. Reservatet er Geraas attraktion, og vi vil gerne have flere til at benytte området. Henrik Lundbech tilføjer, at en cykelsti mellem Melholt, Geraa og Asaa står meget højt på ønskesedlen i området. - Men vi ved samtidig, at det nok ikke er realistisk lige nu på grund af økonomi. Hvis vi skulle prioritere, og muligheden var der, havde en cykelsti helt klart førsteprioritet. Men det tror vi ikke er realistisk lige nu, så derfor har vi taget fat på en række andre ønsker, tilføjer Henrik Lundbech.

Forsiden