Lokalpolitik

Ønsker fredning for en sikkerheds skyld

Grundejere mener ikke, at lokalplan sikrer mod ændringer

Det der blot et lil­le styk­ke grønt om­rå­de, som når ned til Højensvej, og det bør for­bli­ve grønt, me­ner grund­ejer­for­en­in­gen. FOTO: PE­TER BRO­EN

Det der blot et lil­le styk­ke grønt om­rå­de, som når ned til Højensvej, og det bør for­bli­ve grønt, me­ner grund­ejer­for­en­in­gen. FOTO: PE­TER BRO­EN

GL. SKAGEN: Et stort naturområde syd for Gl. Skagen er i lokalplanen for Gl. Skagen udlagt til naturområde, som ikke må bebygges. Området kaldes Grønningen. Der er ni år siden lokalplanen blev vedtaget, og bestemmelserne for Grønningen i den er ikke blevet overtrådt. - Ikke endnu i hvert fald, og det er heller ikke sikkert, de bliver det, men lokalplaner har det med at blive ændret - især i Skagen Kommune, og derfor vil vi godt være på den sikre side, siger formanden for Gl. Skagen Grundejerforening, Poul Kjær, som forklaring på, at grundejerforeningen nu ønsker den sidste del af Grønningen naturfredet. - Tidligere er den del, som ligger vest for Flagbakkevej, blevet fredet. Nu gælder det området øst for. Fra det store grønne område er der i dag blot en lille tange, som går hele vejen til Højensvej. Tidligere er et naboområde til den grønne tange blevet udstykker til seks byggegrunde. - Kommunen ville egentlig udstykke området i 12 parceller. Det gik vi fra grundejerforeningens side meget imod, og det er en væsentlig grund til, at man nøjedes med de seks, siger Poul Kjær. - Det lille grønne område, som går ned til Højensvej, ligger lige ved siden af den seneste kommunale udstykning, og vi vil godt være helt sikre på, at kommunen ikke pludselig finder på, at den også vil udstykke det område. - Derfor ønsker vi en rigtig naturfredning, siger Poul Kjær. Grundejerforeningen kan ikke rejse en fredningssag. Det er alene de offentlige myndigheder og Danmarks Naturfredningsforening, som kan det. Både derfor, og fordi det er kommunen, som ejer jorden, har foreningen spurgt Skagen Kommune, om den vil være sagsrejser på en fredningssag. Både kommunens teknik og miljøudvalg og økonomiudvalget har sagt nej til at lade kommunen være med som sagsrejser. Derimod har begge udvalg givet udtryk for, at de ikke har noget imod, at den sidste den af Grønningen bliver naturfredet. Poul Kjær glæder sig over, at kommunen ikke modsætter sig en fredningssag. - Det må nærmest gøre det til en ekspeditionssag at få gennemført fredningen, siger han. Grundejerforeningen håber nu, at den kan få naturfredningsforeningen til at være sagsrejer på fredningen af området. Poul Kjær oplyser, at grundejerforeningen tidligere har spurgt skov og naturstyrelsen, om den har noget imod en fredning af området og fået det svar, at det har den ikke.