Ønsker Hærvejsløsning

Den jyske transportkorridor spiller en afgørende rolle for fremtidens vækst og jobskabelse i hele Vestdanmark - og dermed for hele Danmarks økonomi.

Langt størstedelen af den danske industri- og landbrugsproduktion foregår i Jylland, og en gigantisk mængde gods bliver dagligt fragtet ud til de europæiske eksportmarkeder via Sønderjylland og Slesvig-Holsten. Derfor er det helt afgørende, at vi sikrer kapaciteten på det nord-syd-gående motorvejsnet i Jylland. Der er brug for at opgradere "det store motorvejs-H" i Danmark til et "dobbelt H", så vejnettet med rettidig omhu gøres robust nok til at klare fremtidens vækst i trafikken. På den baggrund bør vi samle kræfterne om en "Hærvejsløsning" i det centrale Jylland. Denne løsning indebærer en række store fordele: - Der skabes grundlag for fornyet vækst og fremgang i store dele af Jylland. - En stor del af trafikken flyttes væk fra den østjyske motorvej og Vejlefjordbroen, og vi undgår at bygge en tvillingebro ved Vejle. - En ny motorvej koster stort set det samme pr. kilometer som udvidelse fra 4 til 6 spor af en eksisterende motorvej, men kapaciteten øges med 100 pct. frem for kun 50 pct. - Der skabes optimal vejadgang til Jyllands internationale lufthavn i Billund. Samtidig sparer vi trafikanterne for tidsspilde og samfundet for de tab, en vejudvidelse ville give. Desuden sparer bilister og lastbilchauffører rigtig mange kilometer på vejene ved, at vi får en mere direkte motorvej fra Nord-, Midt- og Vestjylland til Tyskland - til gavn for økonomien og miljøet. Vort klare mål er, at der senest i 2013 træffes en principbeslutning om at satse på Hærvejsmotorvejen med efterfølgende forundersøgelse af mulige linjeføringer. Afslutningsvis vil vi slå fast, at der er tale om en sag af største betydning for den fremtidige udvikling i hele Jylland. En sag, der bør kæmpes for på tværs af regioner, kommuner og politiske partier. Hvor der er vilje, er der vej.