EMNER

Ønsker ikke Jelveds hjælp

Begynder at anlægge tilslutningsvej i år

VRÅ:Marianne Jelveds hjælp til at få sat skub i sagen om tilslutningsvejen fra Vrå til motorvejen er ikke ønsket på kommunekontoret i Vrå. - Jeg har helt fod på den sag. Jeg har ikke brug for hjælp. Det er fint, at andre vil støtte os i sagen, men jeg er mere nervøs for, at de kan komme til at forkludre det for os, siger Knud Rødbro. Erhvervschef Steen Hjulskov gjorde Marianne Jelved, leder af Det Radikale Venstre, opmærksom på sagen, da hun mandag formiddag var på besøg i Løkken, og Marianne Jelved kørte omkring Vrå for at se på tingene. Herefter besluttede hun at søge aktindsigt i sagen og forsøge at skubbe på, hvor hun kan, både på amts- og på Folketingsplan, så Løkken-Vrå kan få sin direkte tilkørsel til den nye motorvej. Tilslutningsvejen betragtes som nødvendig for den tunge trafik til industrien i Vrå, men er også vigtig i forbindelse med turisme og bosætning, så Løkken-Vrå Erhvervsråd har længe kæmpet for at få amtet til at sætte vejen på budgettet igen, efter at amtet trak projektet ud af budgettet. Tirsdag satte amtets udvalg for teknik og miljø imidlertid tilslutningsvejen på budgettet igen. Anlægsarbejdet begynder allerede i år og gøres færdigt næste år. De samlede anlægsudgifter til forlægningen af Vråvej er budgetteret til 10,5 mio. kroner, og udgifterne fordeler sig med 40 procent til Vejdirektoratet, otte procent til Hjørring Kommune, 12 procent til Løkken-Vrå Kommune og 40 procent til Nordjyllands Amt. Planen var, at tilslutningsvejen skulle være køreklar, da motorvejen åbnede, men amtet valgte altså at udskyde projektet.