Ønsker indkørsel via parksti

Politikere overvejer at følge ønske om at lave lille vej langs Anlægget

Det er stien til højre for skulpturen, der er på tale som tilkørsel til gården bag guldsmedeforretningen. Arkivfoto

Det er stien til højre for skulpturen, der er på tale som tilkørsel til gården bag guldsmedeforretningen. Arkivfoto

AARS:Skal hver centimeter af Anlægget i Aars forsvares som et fælles gode? Eller skal det vige lidt af pladsen for udviklingen af erhvervslivet? Spørgsmålene har fået ny aktualitet efter at optiker og guldsmed Hinrichsen har søgt kommunen om lov til at udvide sin forretning i Himmerlandsgade. Et almindeligt ønske, når det går godt i en butik, men alligevel noget, der sætter en lille kædereaktion af hensyn i gang. Beliggenheden op ad Anlægget gør nemlig, at der ikke er megen plads at udvide på. Det begrænser en gammel række af stadfæstede regler. Optikeren har dog fundet en løsning: Man kan udvide ind over den portåbning, der skiller optikeren fra naboen Intersport. Det er Intersport indforstået med, det vil nemlig også her give mulighed for en tiltrængt udvidelse. Dog på den betingelse at man så ad anden vej kan komme til sin parkeringsplads i gården. Og det kan man ikke, hvis lokalplanen skal følges. Passer på perlen Anlægget er lagt ud til rekreativt område for kommunens borgere, og i lokalplanen er det specificeret, at der er offentlig adgang gennem den nævnte port. Og anlægget er noget, man skal passe på, siger blandt andre teknisk udvalgs Martin Glerup (S): - Anlægget er en perle, helt unikt midt i en by. Derfor er jeg principielt imod at man afgiver noget af det til andre formål, så det bliver mindre ved salamimetoden. Det er svært at forestille sig, at der senere bliver lagt noget til Anlægget, hvis noget først er skåret fra. Men jeg vil endnu ikke afvise, at der kan findes en fornuftig løsning, siger han. I første omgang fik optikeren klart afslag på sin anmodning, men blandt andet et brev fra Aars Handelsstandsforening har fået politikerne til at tage sagen op igen. Handlens fremtid - Vi har ikke kommenteret sagen som sådan. Men vi har generelt bedt kommunen overveje, hvorvidt gamle tinglysninger stiller sig i vejen for udviklingen. tingene ændrer sig hele tiden og handelslivet udvikler sig, siger handelsstandsforeningens formand, Thorkild Hansen. Teknisk udvalg har nu bedt om mere udførligt materiale om projektet, så man bedre kan vurdere det. Det håber man at kunne gøre på sit næste møde den 21. juni, sidste møde inden sommerferien. Kalder til møde - Det er svært at se for os, hvordan det æstetiske indtryk vil blive. vi har for få konkrete oplysninger om det, så det håber vi jo at vi får, siger Martin Glerup. Samtidig indkalder man de parter, der må formodes at have en væsentlig interesse i området, til et møde om sagen. Herunder Museumscenter Aars, der har indsigelsesret angående ændringer af Anlægget. En lokalplan er jo ganske vist en lokalplan. Men sjældent mere end at den kan ændres, hvis der er politisk flertal for det.

Forsiden