Lokalpolitik

Ønsker ingen særregler for indvandrere JOB: Nej til delpolitik for medarbejdere med anden etnisk baggrund

JAMMERBUGT:Et forslag om en politik for medarbejdere med anden etnisk baggrund blev nedstemt ved det seneste møde i Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune. Medlemmerne skulle tage stilling til en overordnet personalepolitik i ny Jammerbugt Kommune indeholdende en række delpolitikker vedrørende sygefravær, misbrug, vold, rygning, stress etc. Gunhild Bach Nielsen (B) havde i den forbindelse gerne set, at der også var en delpolitik vedrørende medarbejdere med anden etnisk baggrund. Ved afstemningen stemte 15 imod, 9 stemte hverken for eller imod, mens Gunhild Bach Nielsen og Erik Ingerslev (SF) var de eneste, der stemte for forslaget. - Nu er der et færdigt forslag med delpolitikker for rygning og gave etc. og en delpolitik om rummelighed på arbejdspladsen, men heraf fremgår intet afsnit om medarbejdere med anden etnisk baggrund. Det er en vigtig problemstilling i vores samfund og hvis man fik ansat det samme antal indvandrere som danskere, ville der være 100.000 flere i arbejde. Vi kan blot kigge på Aarhus, hvor man har haft stor glæde af en politik på området, sagde Gunhild Bach Nielsen. I forbindelse med Sammenlægningsudvalgets møde i juni foreslog hun, at punktet skulle indgå i personalepolitikken. Dengang besluttede man, at lade det være op til økonomiudvalget og det Midlertidige Tværgående Hovedsamarbejdsudvalg (MTHSU), om punktet skulle indgå. Det er imidlertid ikke endt med en delpolitik, og flertallet af medlemmerne mener da også, at det ligger implicit i den overordnede personalepolitik. - Jeg mener, at det allerede er indskrevet i politikken, når der står, at det er vigtigt, at man ansætter den bedst kvalificerede, uanset køn, alder, social eller etnisk herkomst, vi skal ikke have specialordninger for folk med en anden hudfarve eller for folk med rødt hår osv. sagde Kim Bennike (0). Gunhild Bach Nielsen påpegede, at der ikke var tale om diskrimination, hverken i den ene eller anden retning. Til gengæld mener hun, at en delpolitik er med til at skabe fokus på området i de kommunale institutioner. - Jeg er ikke forundret over, at du (red.: Kim Bennike) ikke er enig med mig, men jeg mente, at flertallet ved sidste behandling var enig med mig og jeg ønsker at genfremsætte forslaget, så vi kan bidrage positivt til, at dem der har en anden hudfarve, som du siger og en anden hårfarve, også kan komme ind på vores arbejdsmarked, sagde Gunhild Bach Nielsen. Kim Bennike stod fast og opfordrede til at bakke op om økonomiudvalgets indstilling. - Vi skal ikke lave fortrin for nogle med anden etnisk baggrund, Ligestillingsrådet skal nok tage sig af det, sagde han.

Breaking
Studenter får alligevel lov til at fejre det med studenterkørsel
Luk