EMNER

Ønsker ingen særregler

{ Et forslag om en politik for medarbejdere med anden etnisk baggrund blev nedstemt ved det seneste møde i Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune. Ved afstemningen stemte 15 imod, 9 stemte hverken for eller imod, mens Gunhild Bach Nielsen og Erik Ingerslev (SF) var de eneste, der stemte for forslaget. - Det er en vigtig problemstilling i vores samfund og hvis man fik ansat det samme antal indvandrere som danskere, ville der være 100.000 flere i arbejde. Vi kan blot kigge på Aarhus, hvor man har haft stor glæde af en politik på området, sagde Gunhild Bach Nielsen, som havde stillet forslaget.