Ønsker kanon for mere natur

En nordjysk naturkanon bør følges op med en kanon for mere og bedre natur. Det foreslår Svend Erik Mikkelsen, Vodskov. - Jeg vil have en bedre natur i Nordjylland - ikke bare fokus på den natur vi har i forvejen, mener Svend Erik Mikkelsen Han tilføjer, at han i de seneste 30 år har talt fugle i agerlandet, og i de forløbne 30 år er dyrkningen blevet stadigt mere intensiv. Der er blevet meget langt mellem fugle og dyr i det dyrkede land. - Det er ved at være en ren katastrofe for agerlandets natur og dermed for harer, agerhøns, viber og lærker, fortsætter han. Den udvikling skal gerne vendes, mener Svend Erik Mikkelsen, og han ser derfor gerne en ny nordjysk naturkanon, som går på, at der i det nordjyske landskab skal genetableres grønne naturoaser, så der kommer flere grønne korridorer i landskabet, hvor dyr og fugle kan få bedre og flere levesteder. - Jeg foreslår helt konkret, at der laves et projekt et sted i Nordjylland, hvor man i det åbne landbrugsland genskaber en naturkorridor mellem naturområder, som er med i den nordjyske kanon, forklarer Svend Erik Mikkelsen. Sådan en ny grøn korridor med genoprettet natur kan eksempelvis forbinder Hammer Bakker med naturen i Jyske Ås, tilføjer han.