Lokalpolitik

Ønsker klarhed om aftaler

Byrådsmedlem efterlyser klarhed om, hvem der har besluttet hvad for brugen af Det gamle Rådhus i Thisted

Thisteds gamle rådhus skal bruges, men der mangler klarhed over økonomi og retningslinjer for adgangen til at bruge de af bygningens lokaler, som kommunen disponerer over, mener byrådsmedlem.Arkivfoto

Thisteds gamle rådhus skal bruges, men der mangler klarhed over økonomi og retningslinjer for adgangen til at bruge de af bygningens lokaler, som kommunen disponerer over, mener byrådsmedlem.Arkivfoto

Økonomiudvalget i Thisted har givet borgmester Lene Kjelgaard (V) en opgave. Hun skal finde ud af, hvilke forhold der gælder for leje af lokaler i det gamle rådhus i Thisted - herunder om der er truffet konkrete politiske beslutninger for brugen af lokalerne. Sagen var på dagsordenen til økonomiudvalgets seneste møde, blandt andet på foranledning af en henvendelse fra byrådsmedlem Morten Bo Bertelsen (S), som havde efterlyst en ”grundig redegørelse for beslutningsgrundlaget i forbindelse med salget af det gamle rådhus”. - Kommunen solgte bygningen til fonden realia, som har sat den i stand, hvorefter kommunen har lejet den. Men jeg mener ikke, det er fuldstændig tydeligt, hvilke aftaler der ligger til grund for de forskellige dispositioner, siger Morten Bo Bertelsen, som ønsker et klart overblik over den samlede økonomi omkring bygningen. Administrationen af bygningen er placeret hos kommunens arbejdsmarkeds- og kulturforvaltning, som klarer det arbejde i samarbejde med Thy Turistforening, der sidder til leje i bygningens stueetage. Første og anden sal i bygningen anvendes til kommunens repræsentative formål, til bryllupper, receptioner samt kunstneriske og kulturelle aktiviteter, blandt andet kunstudstillinger. Før sommerferien godkendte byrådet en tillægsbevilling på 120.000 kroner til dækning af driften af rådhuset i årets sidste seks måneder. Samtidig godkendte byrådet, at der ”snarest opstilles vilkår for brug af lokalerne på 1. og 2. sal” i rådhuset. - Jeg mener at vi stadig mangler at få at vide, hvad det er for vilkår, der gælder for brig af 1. og 2. sal. Eksempelvis om foreningers brug af lokalerne til udstillinger skal es som del af et vederlagsfrit kommunalt tilbud - eller om det er tanken, at der skal genereres en form for indtægt fra lokalerne, når de anvendes til bestemte formål, siger Morten Bo Bertelsen. Han understreger, at hans interesse i resultatet af borgmesterens undersøgelser alene bunder i ønsket om synlighed i forholdene omkring økonomien for driften af det gamle rådhus samt for vilkårene for brug af de lokaler, som er til rådighed på 1. og 2. sal.