Lokalpolitik

Ønsker kontrol med hospice

Flertallet af medlemmerne for hospicet KamilianerGaarden i Aalborg bør være repræsentanter udpeget af regionsråd og kommuner. Det er det enighed om i regionsrådet. Derfor bliver KamilianerGaarden nu bedt om at lave et nyt udkast til vedtægter.

I det udkast til vedtægter, som den nuværende bestyrelse har udfærdiget, får regionen og kommunerne tilsammen blot seks af ialt 13 bestyrelsesposter - tre til regionen, én til Aalborg Kommune og to udpeget af kommunekontaktrådet for Region Nordjylland. Ifølge udkastet udpeges de resterende syv medlemmer af kirkelige organisationer, de ansatte samt Kræftens Bekæmpelse. Men regionsformand Orla Hav (S) synes det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis regionen og kommunerne har flertallet i bestyrelsen. Og resten af regionsrådet er enig med ham. Dermed vil det blive ligesom hidtil, hvor amtet og kommunerne har siddet på flertallet i bestyrelsen. Det er der en vis logik i, da det er kommuner og amtet - fremover regionen - som i det store hele betaler driften. Opgav i går Men ønsket om at få et helt nyt udkast til vedtægt betyder, at regionsrådet i går opgav at udpege nye, midlertidige repræsentanter til bestyrelsen for hospice. Dermed blev regionen i en ganske kort periode slet ikke repræsenteret i bestyrelsen. De nuværende fem repræsentanter for amtsrådet stopper 31. december, og nye bestyrelsesmedlemmer kan tidligst udpeges ved regionsrådets første møde i januar 2007. - Vi tager chancen og gambler lidt. Jeg tror ikke, vi løber nogen risiko ved at være uden repræsentation i bestyrelsen, når der er tale om så kort en periode, sagde Orla Hav på regionsrådets møde i går. mogens.moeller@nordjyske.dk