Kystsikring

Ønsker Mårup strand spærret

Skagen Innovations Centers direktør, Poul Jakobsen, vil have stranden ved Mårup Kirke spærret.Foto: Torben Hansen

Skagen Innovations Centers direktør, Poul Jakobsen, vil have stranden ved Mårup Kirke spærret.Foto: Torben Hansen

MÅRUP:Skagen Innovations Centers (SIC) direktør, Poul Jakobsen, bad i går skriftligt Nordjyllands Politi i Hjørring afspærre stranden og rykke sikkerhedstråden helt ind til Mårup Kirkes vestlige hjørne. Han vurderer, at der er fare for, at turister kan komme til skade ved skred. Vicepolitiinspektør Poul Severinsen, Nordjyllands Politi i Hjørring, bad straks både Kystdirektoratet og Hjørring Kommune vurdere faren. Svaret fra begge er enslydende. - Vi har svaret Nordjyllands Politi i Hjørring, at der ikke er større fare for skred i dag end for et år siden, siger Kystdirektoratets direktør, Jesper Holt Jensen. Teamleder ved Hjørring Kommune Thomas Lomholt har på politiets foranledning bedt kommunens folk tjekke, om der skiltes ved stranden. - Der vil altid være risiko ved at færdes ved en klint. Det har der været i århundreder. Det er der intet ændret ved, siger Thomas Lomholt. Der er sikkerhedstråd og advarselsskilte oppe på klinten ved kirken. Poul Jakobsen mener, at der skal spærres af 200 meter nord for kirken. - Modsætningsvis vurderer vi forstranden som et højrisikoområde, indtil SIC-projektet med kystbeskyttelse baseret på indpumpning af 100.000 kubikmeter sand på forstranden samt stabilisering med lodrette drænrør er gennemført, siger Poul Jakobsen i en pressemeddelelse. Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) kommer i dag til Skallerup for at mødes med kontaktgruppen ved Mårup Kirke, som blandt andre tæller Poul Jakobsen.