Turisme

Ønsker mere debat om Havnevej

- Vil vi lave en by kun til turisterne, spørger Skagens ostehandler

SKAGEN:Man kan næsten kalde det "den hemmelige debat", for der er ikke megen snak om den centerstrukturplan for midtbyen i Skagen, der lige nu er til offentlig høring, og det vil byens ostehandler rette op på. - Jeg synes, det er trist, at der ikke er mere gang i debatten. Det handler trods alt om fremtiden blandt andet for Havnevej, der foreslåes ændret til gågade, men også for Skagen som helhed, som jeg ser det, siger Else Kaasgaard, der ejer den meget spændende osteforretning på Havnevej. - Jeg synes, at skagboerne aktivt skal deltage i debatten og dermed udformningen af fremtiden. - På borgermødet for nogle uger siden fremsatte en skagbo en række bekymringer med hensyn til støj og lignende på Havnevej, hvis det bliver til Skagens Jomfru Ane Gade. Og det vil jeg godt advare imod, den bliver. - Borgmester Hans Rex (V) sagde på samme møde, at man bare skal være glad for, at huspriserne er som de er, hvis man altså vil sælge, siger Else Kaasgaard. Hun mener, at man nu skal tage debatten om, hvorvidt Skagen bare skal være en by for turister med "Waterfront", altså en turistby som alle andre, eller om Skagen skal være en by med en lokalbefolkning, der holder af deres by og som med deres tilværelse er med til at gøre byen interessant for turister. - Det er vigtigt, at livet på havnen, de smukke malerier og de gamle huse, der stadig beboes af skagboer, bevares. Det er noget af det, der trækker turister til Skagen i dag. Hvis dette særpræg går tabt, hvem kommer så hertil? - Spørgsmålet er, om vi skal lave en by for turister eller en by for os selv. Vi må have en god debat, inden den offentlige høring er slut 11. maj, fastslår Else Kaasgaard.