Støvring

Ønsker mere engagement

} HANDEL: Selv om handelsstanden i Støvring generelt har haft et godt år, så kunne nogle af aktiviteterne var gået bedre, fremgik det af generalforsamlingen tirsdag. Bestyrelsen har blandt andet brugt en del kræfter på at fremme udviklingen af Byens Torv, men selv om omdannelsen af de gamle Fakta-gård i Jernbanegade er kommet med i kommunens nye masterplan, havde man håbet at projektet var kommet længere. Bedre udsigter for julebelysning håber man også at komme længere med overfor kommunen - det har man sendt en ansøgning om sammen med de handlendes foreninger i Suldrup og Øster Hornum, der har lignende ønsker. Formand Evan Bisgaard kunne også gøre op, at de handlende ikke er gode nok til at bruge internettet. 200 besøg per måned på det nye "Støvringnet" fra efteråret er ikke imponerende. Et godt sammenhold og en indsats i det fælles arbejde er den bedste garanti for fremtiden. Også i en by, hvor handelslivet ser ud til at lægge i en medvind uden ende, fremgik det af formand Evan Bisgaards beretning. Han bad om at flere medlemmer blev aktive i foreningen, så det bliver lettere at løfte de store opgaver og arrangementer man gerne vil engagere sig i for at fremme handelen. Hans Jørgen Glintborg gik ud af bestyrelsen og blev erstattet af Michael Wulff, der ved den følgende konstituering blev kasserer. Årets resultat blev 158.351 kr., hvoraf de 68.000 overføres til næste år.