Ønsker minihal og forskønnelse

25 mødte op til fremtidsværkstedet for Tranum/Bratbjerg-området

TRANUM:Som led i Brovst Kommunes bestræbelser på at lave en landdistrikspolitik gennemføres der i lokalområderne en række udviklingsværksteder. Det fjerde i rækken blev holdt på Tranum Skole og dækkede Tranum/Bratbjerg-området. Mødet samlede 25. Udviklingsværkstederne er en proces, der omfatter en registrering af lokalområdets status. Herefter fremkommer visioner og fantasier for fremtiden, og der afsluttes med en konkretisering og udfærdigelse af handlingsplaner, fortalte Jørgen Krogh Hessellund fra konsulentfirmaet Upland, som indledning til mødet. Deltagerne blev inddelt i tre grupper, og hver af disse grupper gik i gang med at registrere gode oplevelser, styrker og ressourcer, der vil sige status for Tranum/Bratbjerg-området. Blandt de gode oplevelser blev nævnt, at den lokale brugs er bevaret som en brugerejet forening. At unge fra Tranum-området vender tilbage og bosætter sig i området, samt skolens 40 års jubilæum, som blev fejret af over 600. Landsbyordning, it-landsby, skolen som kultursted og det lokale engagement var blandt de ting, der blev fremhævet som styrker. Efter en lille kreativitetsøvelse gik grupperne i gang med at registrere ideer og fantasier til, hvad der kan gøre Tranum/Bratbjerg til et bedre sted at leve. Ønsker om minihal, byfornyelse og -forskønnelse, samlingssteder og forbedrede trafikale forhold var gennemgående i grupperne. Deltagerne meldte sig efter interesse i ny grupper, hvor man arbejdede med at konkretisere og udarbejde handlingsplaner. Grupperne med minihal, byfornyelse og trafikforhold havde stor tilslutning. Handlingsplanerne videregives til Brovst Kommunes visionsseminar, der holdes i efteråret. Herudover bearbejdes de lokalt, og der er planlagt opfølgningsmøde 20. maj på Tranum Skole. På opfølgningsmøderne gennemgås, hvad der lokalt er bearbejdet i den mellemliggende periode, og hvad der videre skal ske. Herudover udpeges to til tre deltagere til visionsseminaret samt en kontaktperson. Jørgen Krogh Hessellund vil informere om projektstyring og fundraising, det vil sige, hvordan der kan søges økonomisk støtte til projekterne, således at man kan komme videre med de mange forslag.