Aalborg

Ønsker mulighed for at tage på ferie alene

AALBORG:Det er ikke alle, der er lige tilfredse med det forslag til nye regler for salg af valgfri ydelser til handicappede, som ældre- og handicapudvalget nu lægger frem. Pårørende til senhjerneskadede sendte allerede i 2006 et forslag til rådmanden om, at målgruppen fortsat får mulighed for at holde ferie alene. - Det er jo folk som tidligere har haft et helt normalfungerende liv. Og derfor trænger de også til at komme lidt væk alene engang imellem, forklarer Frank Sønderkær. Han har selv en datter, som bor i en boenhed for senhjerneskadede. Og selvom beboerne fremover får tilbudt en årlig fællesrejse, mener han ikke, det er nok. - Tidligere har de også kunnet tage af sted i en uge for sig selv, fortæller han. - Men vedtages de ny retningslinjer skal de ikke alene betale for omkostningerne ved at få en ledsager fra personalet med. De skal også betale vedkommendes løn, og dermed bliver det helt uoverkommeligt for de fleste, forklarer han. De pårørende, som kender hinanden fra bruger- og pårørenderådet på boenheden Ahorn, foreslår i stedet en model, som de mener er udgiftsneutral: Ved administrativt samarbejde med 3-4 boenheder og ansættelse af personale, som har den relevante kontoruddannelse, mener de nemlig, der kan frigøres mange personaletimer. Og de sparede ressourcer bør selvfølgelig bruges til omsorgsarbejde - og herunder også muligheden for at holde ferie alene, påpeger de.