Ønsker naturpark ved grusgrav

48 deltog i det første fremtidsværksted i Halvrimmen

HALVRIMMEN:Debatmødet om kommunens landdistriktspolitik, som Halvrimmen Borgerforening havde indkaldt til i forsamlingshuset, havde virkelig fået beboerne op af stolene, og 48 bakkede op om denne interessante helaftensforestilling. Deltagerne slog fast, at det største ønske fra Halvrimmen er en naturpark ved den gamle grusgrav ved Jægerum. Sammen med Nørager, Farsø, Aars, Løgstør, Nibe og Fjerritslev kommuner har Brovst gennem det såkaldte Leader+-program fået Indenrigsministeriets støtte til at formulere en landdistriktspolitik. Den handler om landsbyerne og deres opland og tiltagene skal i væsentlig grad bygge på aktive borgeres initiativer og medleven. De syv kommuner er blevet enige om at starte processen "nedefra" ved gennemførelsen af et udviklingsværksted og et opfølgningsmøde i hver enkelt landsby. De 48 deltagere i mødet blev fordelt i hold på seks personer efter et helt uvildigt nummersystem, hvor den enkelte - efter at have præsenteret sig - blev opfordret til at berette om en god oplevelse fra Halvrimmen, og hvordan den eventuelt kunne gøres bedre. Allerede dette indslag medførte en så livlig debat, at mødelederen, Jørgen Krogh Hessellund fra konsulentfirmaet Upland, faktisk måtte bryde ind for at iværksætte en konkurrence om, hvor mange muligheder, man kunne se i et tilfældigt stykke papir. Det vindende hold nåede op på 61. Som målestok for kreativitet og visioner skulle hver enkelt hold diskutere sig frem til en række forslag til at gøre byen bedre. Det blev en øvelse, der resulterede i ca. 150 forslag, som konsulenten konkretiserede i seks kategorier, hvoraf den enkelte herefter kunne vælge det mest tiltrækkende. Langt den største tilslutning fik den gamle ide om naturpark omkring grusgraven ved Jægerum, men også emnerne erhverv, retablering af savværket, trafik og byens forskønnelse blev startet op. De enkelte udvalg går nu en travl tid i møde, og da projektet er en ideel lejlighed for lokalbefolkningen til at løse opgaver i fællesskab, er nye medarbejdere i høj grad velkomne til at arbejde med på værkstedet. Der er allerede fastsat et opfølgningsmøde i Halvrimmen Forsamlingshus tirsdag 13. maj.

Forsiden