Ønsker Plesner-sommerhus fredet

Sommerhus er med til at vise bredden i Plesners virke

SKAGEN:Arkitekten Ulrik Plesners navn er på mange måder knyttet til Skagen. Det var her han stod for nogle af de mest markante byggerier i sin karriere - og hans indsats i dansk byggeri er så stor, at den også er værd at bevare for eftertiden. Det har en række tidligere fredninger af bygninger i blandt andet Skagen vist, og Kulturarvsstyrelsen og Det særlige Bygningssyn har i år fået øje på endnu en Plenser-bygning, som man mener bør bevares. Det er et stort træ-sommerhus i halvandet plan på Rolighedsvej i Skagen. Huset er tegnet af Plesner i 1916 - 1917, og med fredningen af sommerhuset tilføjes efter Kulturarvsstyrlesens opfattelse endnu et element i Plesners vidtfavnende virke til de fredede Plesner-bygninger. Samtidig viser huset tidsånden fra den periode, hvor sommerhusbyggeriet i Danmark for alvor begyndte. Kulturarvsstyrelsen, som har foreslået fredningen af sommerhuset, mener, at det både er huset som sådan og interiøret, det er værd at bygningsfrede. Det er blandt andet nagelfast inventar i spisestuen og husets kamin. Desuden er der lagt vægt på, at den oprindelige indretning og farveholdning på første salens rum og alkover er bevaret. Det særlige Bygningssyn mener, at interiørerne er usædvanlig flotte eksempler på Plesners ovelegne bearbejdning af detaljerne og hans sikre farveholdning. Det særlige Bygningssyn mener dog, at der bør ske en enkelt ændring ved sommerhuset, som det er i dag. Det er, at et ret højt plankeværk og skur ændres til den oprindelige højde, som var noget lavere. Desuden passer det nuværende køkkeninventar og badeværelsesinventar ikke helt til ejendommens øvrige interiør. Det bør der rådes bod på, når inventaret i de to rum en gang skal fornyes, mener bygningssynet. Kulturarvsstyrelsen har netop offentliggjort beslutningen om at frede sommerhuset, og der er en høringsperiode frem til 21. marts 2005, hvor alle kan komme med kommentarer og bemærkninger til beslutningen. Derefter afgøres fredningssagen endeligt indenfor tre måneder.