Ønsker priser på både træ og plastik

Social- og sundhedsudvalget blev ikke enige, da udvalget skulle tage stilling til, om vinduer og døre i de planlagte nye handicapboliger på Ankermedet var til behandling i udvalget. Formanden for udvalget Bjarne Kvist (S) gik ind for, at byggeriet skulle gennemføres med døre og vinduer af træ, mens flertallet af udvalget ville følge indstillingen fra forvaltningen, som lagde op til at vinduer og døre skulle være af plastik. Nu har økonomiudvalget også set på sagen, og her blev indstillingen til byrådet, at udbuddet både skal indeholde priser på plast- og trævinduer og døre, og så kunne alle i udvalget stemme for indstillingen.