Aalborg

Ønsker SF lukkethed andre steder?

MUSIKKENS HUS: På vegne af SF-Aalborg mener Lars Hellerup (7.6.), at kulturminister Brian Mikkelsen ikke må ytre sig om Musikkens Hus og den udprægede lukkethed, hele dette projekt har været kørt med. Har vi ikke ytringsfrihed for alle her i landet? Per Clausen er da valgt i Folketinget for at give sin mening til kende! Jeg håber da ikke, at SF ønsker politik gennemført med samme lukkethed, som man her hylder hos Musikkens Hus. Jeg vil også gerne kommentere følgende: "Og vi kan stadig regne i SF-Aalborg. Et anlægsbyggeri til en halv milliard kroner, hvor Aalborg Kommune kun bidrager med 60 millioner, er en god forretning". En ret så kreativ udregning. Hvad kostede den grund, som Aalborgs skatteborgere forærede projektet? Hvor meget skal kommunen give i årlig driftstilskud? Og hvem skal betale, hvis projektet ikke holder prisen, for man kan vel ikke blive ved med at malke Aalborg Lufthavn, som skatteyderne jo for øvrigt også ejer! Og hvad med parkering og lignende faciliteter. Er det indregnet? Musikkens Hus er et folkeligt projekt cfor den brede befolkning. Det bevises med al ønskelig tydelighed af den udprægede lukkethed, der har været om hele projektet, og den økonom, som skal understøtte det. Men desværre lader det sig nok ikke stoppe nu. Borgmester og rådmænd får endnu en silkesnor at klippe, og den menige borger får endnu en gang lov til at betale, også langt mere end det beløb, som SF-Aalborg efter bedste evne har regnet ud!