Hospitaler

Ønsker sundhedscenter ind på sygehuset

- Det er oplagt at udnytte faciliteterne, siger Jens Chr. Pedersen

FARSØ:Det nye sundhedscenter i Farsø kommer til at starte i lokaler på Farsø Rådhus. Her skal lederen have kontor. Men så snart som muligt skal der også skaffes lokaler på sygehuset. Det er i hvert fald de planer, styregruppen for sundhedscentret arbejder med. - Vi har nogle meget positive samtaler i gang med sygehuset om, hvordan man eventuelt kan skaffe ledige lokaler tæt ved Rygcentret. Så ville medarbejderne kunne snakke sammen dagligt, og vi ville kunne udnytte nogle af sygehusets faciliteter, når de er ledige. For eksempel varmtvandsbassinet og redskaberne i træningscentret, siger Jens Chr. Pedersen (S), formand for Farsø Kommunes socialudvalg og for styregruppen for sundhedscentret. Om der på et tidspunkt skal bygges et egentligt sundhedscenter, er der ikke taget stilling til endnu. Men ifølge Jens Chr. Pedersen arbejder styregruppen lige nu ud fra den ambitiøse handleplan, at sundhedscentret fra 1. januar 2007 skal være borgernes indgang til det kommunale sundhedssystem, hvad enten det gælder forebyggelse eller genoptræning. Stillingen som leder af sundhedscentret bliver snart slået op. I første omgang internt i de fire kommuner og de to amter. - Der er også blevet nedsat en administrativ arbejdsgruppe, som skal komme med input til, hvad vi skal afprøve, mens vi stadig er et projekt, oplyser Jens Chr. Pedersen.