Lokalpolitik

Ønsker til ny minister

Nordjyske politikere savner penge og forskning

NORDJYLLAND:Når den nye indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V) nu tager fat på arbejdet, så er det i høj grad kommunerne, hun skal samarbejde med. Som socialminister bliver det et samarbejde om ikke mindst de børn og unge, der mistrives.Spørgsmålet er konstant, om kommunerne gør det godt nok. Ikke mindst når fokus rettes mod børn, der er blevet svigtet i så høj grad, at spørgsmålet må være: kom hjælpen i tide. Som sagen fra Mou, hvor en mor og stedfar blev dømt fem måneders fængsel for vold mod den 13-årige datter. Spørger man kommunerneer det også et spørgsmål, om lovgiverne, det vil sige ministeren og Folketinget, er villige til at lytte til kommunernes problemer på dyre områder, som når et barn anbringes uden for hjemmet. Det kan væren anbringelse på en institution, på et bosted og i familiepleje. Nordjyske politikere er i hvert fald klar til at give indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V) ønsker med på vejen. For netop de svigtede børn og unge taler politikerne meget om. Fordi den hjælp de får er dyr. Og fordi den hjælp de får måske ikke virker efter hensigten. Der forskes meget lidt i området. I Hjørring Kommune er borgmesterkandidat for Venstre, byrådsmedlem Susanne Sander, klar i mælet, når hun ser på hvad Hjørring Kommune savner. - Vi ved ikke nok om, hvad der virker. Der mangler metodikker i arbejdet, siger hun. I Brønderslev Kommune er formand for børne- og ungdomsudvalget, Jens Arne Hedegaard (V) enig : - Vi mangler i høj grad værktøjer, som kan vurdere effekten af vores indsats og foranstaltninger. Vi mangler viden om indsatsen virker. Og så mangler vi penge til at efterleve de gode intentioner på området. I den fattige Vesthimmerlands Kommune er socialudvalgsmedlem, socialdemokraten Palle Jensen, ikke i tvivl om, at Karen Ellemann kan gøre noget. - Vi ønsker en anden finansieringsmodel. En model der fjerner den økonomiske belastning hos en i forvejen fattig landkommune som vores, når vi skal ud og fjerne børn og unge fra hjemmet. Det burde ikke være så dyrt for en kommune. Staten må være med til at betale langt mere, siger Palle Jensen.