Arentsminde

Ønsker trafiksanering og samlingssted

ARENTSMINDE: Knap 25 borgere mødte op til udviklingsværkstedet i Arentsminde. Det var det første af en række værksteder i kommunen, som skal munde ud i en landdistriktspolitik i kommunen. Jørgen Krogh Hessellund fra konsulentfirmaet Upland, der har specialiseret sig i landdistriktsudvikling, indledte aftenen med at fortælle om den proces, arbejdet i udviklingsværkstedet egentlig er. Aftenens deltagere blev opdelt i tre grupper, der så tog fat på at beskrive udgangspunktet : Hvad er godt ved at bo i Arentsminde, og hvad er områdets styrker og ressourcer? Af gruppearbejdet fremgik det, at de væsentligste forhold er det store, lokale fællesskab, de velfungerende foreninger og Arentsmindes centrale, trafikale beliggenhed. Grupperne gik dernæst i gang med at beskrive deres visioner og drømme om, hvad der kunne gøre det bedre at bo i Arentsminde. Forslagene spændte utrolig vidt og strakte sig fra ønsket om et samlingssted, en dagligvarebutik, etablering af et parkanlæg over overnatningsmuligheder til en velkomstkomite, som skulle stå for grundlæggende information til tilflyttere. Alle visionerne blev af Jørgen Krogh samlet til en række overskrifter, der omhandlede trafik, pr, boliger, forskønnelse, erhverv og skolen som samlingspunkt. Deltagerne kunne herefter efter eget ønske deltage i en nærmere bearbejdning af punkterne. Det arbejde mundede ud i konkrete handlingsplaner for de enkelte ønsker. De handlingsplaner kommer til at indgå i referatet fra udviklingsværkstedet. Blandt de største ønsker var: mere sikker trafik igennem Arentsminde, etablering af samlingssted (multihus), renovering af skolen samt byggemodning af nye boligområder. Arbejdet i udviklingsværkstedet følges op med et møde 7. maj på Langeslund Skole. jd