Ønsker vi betonpolitik?

Når man oplever, at systemet fejler, eller at det er utilladelig umenneskeligt.

Ranum 11. marts 2007 20:48

Hvor de regerende fortsat bliver ved med at holde fast i at ”lov er lov og lov skal holdes”, og at alle menneskelige hensyn er ude af betragtning. Så må man spørge sig selv: er det sådan en beton-politik vi danskere ønsker at leve under? Det kan være flygtninge, som sendes tilbage til landet de flygtede fra med livet som indsats. Det kan også være de unge fra Ungdomshuset på Jagtvej på Nørrebro, som bliver smidt ud af deres værested på grund af den ubønhørlige ejendomsret. Eller en så lille begivenhed som en svømmehal i Ranum, som bliver lukket under falske forudsætninger. Jeg er sikker på, at de fleste levende og oplevende danskere kan komme med lignende eksempler på den slags overgreb. Den regelrette borger vil først forsøge forhandlingernes vej, skrive læserbreve eller gå i fredelige demonstrationer. Indtil han opdager, at det kommer der overhovedet ingenting ud af. Det inhumane system af penge og magt, står man som almindelig dansker hjælpeløs over for. Vi har set de unge i København gå i offensiven mod myndighederne. Vi har set præster gå ind for at hjælpe udviste flygtninge. Det er civil ulydighed, som kan få alvorlige konsekvenser for de pågældende! Men værre er det, at så mange – både unge og voksne – har opgivet tiltroen til det demokratiske system. Denne eskalerende manglende tillid til systemet kan ud i en nær fremtid skabe frontale sammenstød, ja endog intern terrorisme i lighed med Rote Armé Fraktion i Tyskland. Det er en ganske naturlig reaktion hos mennesker, der har oplevet alvorlige overgreb fra magthavernes side at give igen med samme mønt. Den almindelige sunde fornuft bliver afløst af en aggressiv følelse af vrede og afmagt. En stor del vil nok opgive længe inden de går over til voldelige metoder. Men en lille restgruppe vil nok se volden som det eneste svar! (Jævnfør Nørrebro med omgivelser i denne uge). Kære politikere og økonomiske magthavere: Behandl mennesker anstændigt, så vi kan undgå at få intern terrorisme i Danmark!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...