Graviditet

Ønsker vi nazistiske tilstande?

MENNESKESYN:Vil vi have nazistiske tilstande i Danmark? Med nazistiske tilstande tænker jeg på Hitlers og nazisternes forestilling om den rene race, at dem af jødisk afstamning skulle udryddes, ligesom det også skete med handicappede. Sådanne tilstande er der vel ingen der ønsker i Danmark, derfor må vi tage os i agt, for der er forskellige tanker og idéer fremme i tiden, som på længere sigt kan føre til noget vi ikke ønsker, jeg tænker her på to ting: 1. Det Etiske Råd har for nogle måneder siden ved en flertalsafgørelse vedtaget en anbefaling til regeringen om, at f.eks. overskydende befrugtede æg i forbindelse med reagensglasbefrugtning, må bruges til stamcelleforskning i 14 dage. I Kristeligt Folkeparti (KrF) er vi imod dette, da det er vores opfattelse, at livet begynder ved undfangelsen. Det skal for en ordens skyld tilføjes, at vi ikke har noget imod stamcelleforskning af f.eks. navlestrengsblod. 2. Der har for nylig været fremsat forslag om, at der kun bør fødes højt intelligente børn. Endvidere har der også været røster fremme om, at alle gravide kvinder bør undersøges (fosterdiagnostik), så der kun fødes raske børn. At der er mennesker der ikke bør sætte børn i verden er rigtigt, men så må det ske ved forebyggelse. I KrF går vi ud fra det kristne menneskesyn, der betyder, at hvert eneste menneske er skabt i Guds billede som et enestående væsen, og har derfor uendelig stor værdi. Alle har samme menneskeværd uanset race, køn, alder, evner, kultur og religion. For nogle er ovenstående uskyldige ting. For mig er det dybt alvorligt, og det er mit håb, at det danske folketing vil indtage samme stilling som f.eks. Tyskland og Italien, der har sagt nej til ovenstående forslag. Det tyske folk ved, hvad de taler om, og ønsker ikke nazistiske tilstande igen, for som et gammelt ord siger: "giver vi Fanden en lillefinger, tager han hele hånden".