Lokalpolitik

Ønskes: bibliotek og spot på erhvervsgrunde

Fællesoplæg opstiller ønsker, der sikrer udvikling i Tårs-området

TÅRS:De tre foreningers oplæg til kommuneplanen vil blandt andet have et nyt kombibibliotek på skolen og mere spot på erhvervsgrundene i byen. Tårs Erhvervsforening er godt tilfreds med samarbejdet med kommunen, men ønsker, at der sættes spot på byens erhvervsgrunde gennem øget markedsføring. Erhvervsforeningen peger på, at Tårsområdets smukke natur kan være et attraktivt alternativ for bestemte typer virksomheder. Erhvervsforeningen vil have iøjnefaldende skilte sat op ved indfaldsvejen til byen, så byens placering i forhold til mortovejen understreges. Nye storparceller til hobbylandbrug er også på ønskesedlen. Her peger de tre foreninger på arealer ved Vrejlev Klostervej på vestre side af Vrejlev Klostervej, syd for Damlykvarteret og på østre side syd for Klosterbakke-kvarteret. Man forestiller sig parceller på 6000-10.000 kvm med begrænset dyrehold. Udvalget for teknik og miljø har for nyligt vedtaget at anbefale byrådet at sende en lokalplan i offentlig høring for lignende jordbrugsparceller ved rideskolen i Poulstrup. Uden at tage stilling til det konkrete forslag i Tårs siger udvalgsformand Ole Ørnbøl (S): - Udvalget ser generelt med velvilje på projekter, hvor man måske kan have et par heste og i øvrigt nogle få dyr. Nye parcelhusområder bør koncentreres omkring Boller Sø, lyder rådet i oplægget. Siden nedlæggelsen af Tårs Bibliotek er ønsket om et kombibibliotek (et fælles skole- og folkebibliotek) vokset sig stærkt. Det er derfor taget med i oplægget. På arbejdsmarkedsområdet ønskes flere medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk på sundheds- og plejeområdet samt på kommunale kontorer. Baggrunden er fremtidens behov, da eksempelvis flere ældre med anden etnisk baggrund må formodes at komme på plejehjem. I oplægget operer man også med flere fleksjob til noget man kalder bypedeller. De skal holde eksempelvis kommunale parker og anlæg pæne og rene. Disse ideer kan naturligvis eksporteres til resten af kommunen.