ØNSKESEDLEN

De professionelle kunstnerne ønsker: At amtet og kommunen vil samarbejde med dem om at forbedre forholdene for kunstnere, så de rogså vil komme flere til. At kunstnerne vil blive hørt om kulturpolitikken på lige fod med kulturinstitutionerne. At Nordjylland får et billedkunstråd med fagligt kvalifecerede kunstnere som medlemmer, der kan garantere for, at amtets støtte går til de fagligt bedste kunstnere. At der ligesom i andre amter bliver oprettet job, hvor kunstnerne bliver brugt som kunstnere - ikke kun som undervisere. I Århus har kunstnerne eksempelvis haft ansvaret for at arrangere udstillinger. At der bliver oprettet arbejdslegater både til kunstnere fra landsdelen og udefra. KILDE: Formanden for BKF, Jørgen Hedegaard og billedkunstner Gorm Spaabæk.