Lokalpolitik

Ønsket nybyggeri i Asaa i modvind

ASAA:Teknik-og miljøudvalget har i enighed sagt nej til et ønske om, at der på Havnegade 32 i Asaa sættes gang i et omfattende nybyggeri. Ønsket gik på, at der på adressen skulle opføres en ny bolig i halvanden plan på cirka 140 kvm, en garage- og værkstedsbygning på 250 kvm, en stald- og ladebygning på 500 kvm samt en motionsha/maskinhus på mellem 800 og 1000 kvm. Ideen var for ejeren at bosætte sig i den nye landbrugsejendom og dér drive forretning med opdræt og salg af ride- og køreheste. I Nordjyllands Amt er ideen imidlertid ikke blevet modtaget med begejstring, idet en tilladelse til det ønskede vil være i strid med regionplanen. Amtet er derfor klar til at påklage en eventuel tilladelse til Naturklagenævnet. Heller ikke i nabogruppen er ideen blevet vel modtaget, og de protesterende naboer har derfor opfordret kommunen til at afvise ansøgningen - for på dén måde at bevare kulturmiljøet mellem Asaa by og havnen. Kommunen har også inden teknik- og miljøudvalgets nej præsenteret ønsket for Kulturmiljørådet, og her lyder meldingen, at en realisering af projektet vil være "klart ødelæggende for det samlede helehedsindtryk af samspillet mellem byen, de åbne engarealer og havneanlægget".