Turisme

Ønsketurister i gadebilledet

Løkken skal være parat til de nye udfordringer indenfor turismen

LØKKEN:Turistbyen Løkken ser ud til at forandre sig og nu gælder det for turisterhvervet om at følge med. Det sagde Løkken Turistforenings afgående formand, Jørgen Ussing, på generalforsamlingen tirsdag aften. - Ovenpå et par års massiv dårlig omtale af Løkken, interne stridigheder om specielt ungdomsturismen og voldsomme reaktioner fra borgerne, var forventningerne til sæsonen 2005 måske beherskede, mente Jørgen Ussing. - Men sæsonen blev på mange måder rigtig god og markerer nok begyndelsen til en omstillingsproces for vores turismeudvikling. Hårdt for diskotekerne De unge besøgte ikke Løkken i samme omfang som tidligere. - Der har været markant færre unge i byen og det har betydet hårde tider for diskotekerne. En rundspørge til byens øvrige forretningsdrivende melder ret enslydende om, at omsætningen ikke er faldet - i mange tilfælde er den steget, fortalte Jørgen Ussing. - Gadebilledet har afsløret, at vores gæster er nøjagtig dem, vi gerne vil have nemlig:Alle. Børn, børnefamilier, seniorer og unge. Der har været en dejlig stemning i byen - overalt har der været glade ansigter og er det ikke den bedste markedsføring, vi kan lægge ud med for 2006?, fortsatte den afgående formand. Omstillingstid Jørgen Ussing konkluderede, at Løkken står midt i en meget spændende omstillingstid, hvor turismen vil ændre karakter henimod mere kvalitet og en sæson, der strækker sig over hele året. - Det er af allerstørste vigtighed, at vi her er parate til de nye udfordringer og til at foretage de nødvendige ændringer og investeringer, formanede han. - Udviklingen vil ske i en vekselvirkning mellem markedet og de lokale tilbud. Er vi ikke parate, får vi ikke del i udviklingen - så enkelt er det. Jørgen Ussing genopstillede ikke til bestyrelsen, mens Nina Friis og Hanne Wulff blev genvalgt. Poul Lybæk opnåede ikke genvalg, da der var flere stemmer til Lone Dyrby og Svend Erik Frøstrup. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde i nær fremtid.