Kornum

ør

} Bent Vorsøe Andersen har solgt Agnethesvej 29, Trend, til Jonna Susanne Andersen. Ejendomsværdien er 380.000 kr. } Helle Ellehammer Tønder m.fl. har solgt Købmagergade 20, Løgstør, til Søren Harry Christiansen. Ejendomsværdien er 990.000 kr. } Hans Villy Jørgensen har solgt Højvej 32, Løgstør, til Almin Poskovic. Ejendomsværdien er 570.000 kr. } Johnny Antonsen & Jimmi Antonsen har solgt 2/3 delareal af Agnethesvej 2, Trend, til Villy Antonsen. Ejendomsværdien er 400.000 kr. } Holger Møller har solgt Limfjordsvej 16, Løgstør, til Sus Wiese og Harry Månsen Nielsen. Ejendomsværdien er 480.000 kr. } Torben Kristensen har solgt delareal 2 af Øster Ørbækvej 19, Kornum, til Laurits Kvist. Købesummen er ikke oplyst. } Ernst Stilling Kallestrup har solgt Hedegårdsvej 17, Oudrup, til Dorit Mørch Pedersen. Ejendomsværdien er 2.550.000 kr. } Torben Larsen har solgt Rugmarken 36, Løgstør, til Karen Tine Bach Christensen. Ejendomsværdien er 890.000 kr. } Ditte Helen von Rummel Vibe m.fl.har solgt Bygmarken 49, Løgstør, til Thorsten Sander Nielsen og Katja Sander Nielsen. Ejendomsværdien er 1.450.000 kr. } Ken Leisner m.fl. har solgt delareal af Bjørnsholmvej 260, Overlade, til Vibeke Marianne Westermann. Ejendomsværdien er 1.300.000 kr. } Karl Emil Nielsen har solgt Lyngholmvej 21, Overlade, til Margrethe Nielsen. Ejendomsværdien er 4.000 kr. } Chr. Rumph har solgt Ålevej 25 D, Ranum, til Erna Edith Rump. Ejendomsværdien er 370.000 kr. } Erik Nielsen m.fl. har solgt Mariesvej 5, Trend, til Ove Hansen. Ejendomsværdien er 320.000 kr. } Ingeborg Bloksgaard har solgt Bredgade 121, Løgstør, til Harry Børge Bloksgaard. Ejendomsværdien er 650.000 kr. } Harry Børge Bloksgaard har solgt Bredgade 121, Løgstør, til Sonny Christiansen. Ejendomsværdien er 650.000 kr. } Jan Hansen har solgt halvdelen af Havremarken 24, Løgstør, til Søren Christian Hansen. Ejendomsværdien er 99.000 kr. } Løgstør Kommune har solgt Udsigten 7, Løgsted, til Helle Korsgaard Lund-Andersen og Jan Lund-Andersen. Købesummen er ikke oplyst.