Øresvin (Tursiops Truncatus)

Forholdsvis robust delfin med mellemlangt næb, men også mere slanke tropiske former med længere næb er kendt. Voksne delfiner er 1,9-4 m lange og vejer mellem 150-650 kg (op til 2,5 m og 250 kg for de mindre subtropiske-tropiske former). Nyfødte er 1 m lange og vejer 15-30 kg. Der er 19-24 mellemstore tænder i hver kæbehalvdel. Udbredelse: Forekommer både kystnært og oceanisk i Nordatlantens tropiske, subtropiske og varmt tempererede havområder. Visse steder langs kysten har dyrene udviklet en særlig fourageringsmetode, der har vist sig at give flest fisk: Dyrene jager fiskene op på stranden ved at "strande" sig selv. Dykker sjældent længere end fire minutter ad gangen. Kan antageligt dykke flere hundrede meter ned og være neddykket i mere end 20 min. Forplantning: Hannerne bliver kønsmodne i en alder af 8-12 år og hunnerne i en alder af 5-10 år. Drægtigheden varer 12 måneder og efterfølges af en diegivning på mellem 12 og 18 måneder. Føde: En lang række fisk og blæksprutter. Naturlige fjender: Formentlig spækhuggere og store hajer. Kilde: www.hvaler.dk