Ørkenvandring slut

Det ser ud, som om valget har givet et sikkert flertal for natur, miljø og klima.

Efter 10 års ørkenvandring med den afgåede regering er det også ved at være sidste udkald, hvis vi i Danmark skal have genoprettet skaderne på natur og miljø. Industrilandbruget har den absolut største negative virkning på den smule natur, der er tilbage i Danmark. 63 pct. af Danmark er landbrugsjord. Flora og fauna bliver udnyttet til det yderste for at presse så mange penge som muligt ud af jorden. Den fra tv kendte Morten DD slår med al ønskelig tydelighed fast, at "det er en stor fejl at tro, at landbrug og natur kan sameksistere". Alligevel sagde tidligere præsident for landbrugsrådet H.O.A. Kjeldsen så sent som i 1985: "Der er ikke behov for, at der fastlægges en rettesnor for, hvor meget landbruget må påvirke naturen". Forureningen i form af gylle, gødning og gift har bevirket, at 1273 drikkevandsboringer blev lukket i perioden 1999-2009. Den meget store udledning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet har fået landets fremmeste forskere på området til at advare imod, at livet i de danske fjorde er i akut fare for at uddø. En række miljøministre har siden 2001 - forhåbentlig mod bedre vidende - forsvaret det industrialiserede landbrugs ret til at ignorere resultaterne af det meget store pres, som der er blevet lagt på natur og miljø. Danmark er suverænt det mest intensivt dyrkede land i verden. Alligevel insisterer landbruget på at fortsætte i samme skure, selv om danske landmænd er helt afhængige af landbrugsstøtten fra EU. Uden denne støtte ville landbruget i perioden 2005-2011 have haft et underskud på 39 mia. Hertil kommer så, at landbruget har oparbejdet en samlet gæld, som har rundet 350 mia. Landbrugets og naturens problemer bliver ikke løst bare ved at gøre mere af det samme. Der skal nye boller på suppen, og det er her, vi skal holde øje med, at Folketingets flertal vil stå fast på, at der skal ske store forbedringer for natur, miljø og klima.