Aalborg

Ørnbøl: - Vælt Sysseltinget

Ole Ørnbøl (S) mener, at man bør overveje ny samlet trafikløsning

Ud­valgs­for­mand Ole Ørn­bøl (S) i kryds­ild mel­lem Sø­ren Jen­sen (tv) og Jør­gen Lar­sen fra mu­sik­for­en­in­gen I mor­gen er det jul mor. I bag­grun­den ses ru­te­bil­sta­tio­nen og høj­hu­set ved Me­tro­pol.foto: Kim Dahl Hansen

Ud­valgs­for­mand Ole Ørn­bøl (S) i kryds­ild mel­lem Sø­ren Jen­sen (tv) og Jør­gen Lar­sen fra mu­sik­for­en­in­gen I mor­gen er det jul mor. I bag­grun­den ses ru­te­bil­sta­tio­nen og høj­hu­set ved Me­tro­pol.foto: Kim Dahl Hansen

Udvalgsformand Ole Ørnbøl (S) mener, at man seriøst bør overveje at vælte spillestedet Sysseltinget lige overfor banegården for at skabe en optimal løsning for trafik og parkering i området ved rutebilstationen. Et forslag som straks kalder på stærk modstand fra musikforeningen ”I Morgen er det jul, mor.”, som er blandt de flittige brugere af stedet. - Det er simpelthen absurd. Vi har brug for et musiksted med charme og sjæl i Hjørring, og det har Sysseltinget, siger foreningens formand, Søren Jensen. Ole Ørnbøl fastholder dog tanken. - Jeg ved, at det en farlig tanke at tænke højt, men nogle gange skal man turde tænke det utænkelige, hvis det giver et bedre resultat, siger Ole Ørnbøl, som er formand for udvalget for teknik og veje. Han understreger, at han udtaler sig på egne veje. Ikke på udvalgets. Hans forslag kommer i forlængelse af de problemer, som kommunen får med at få dobbelt så mange biler forbi Metropol og banegården i fremtiden. - Der skal naturligvis skabes rammer til musiklivet et andet sted. Måske på slagterigrunden? Måske et helt andet sted? Hvis vi ikke tør tænke nyt, så sker der ingen udvikling, siger Ole Ørnbøl. Ole Ørnbøl mener, at man bør gribe til den foreslåede løsning for ikke at komme bagefter. - Der ligger et forslag om et parkeringshus på rutebilstationen, men i stedet for at halse bagefter investorer og planlægge fordi investorer presser på, bør man tænke længere frem og også indrage Sysseltinget, siger Ole Ørnbøl. - I stedet for at tænke på et isoleret projekt for rutebilstationen lige ved siden af Sysseltinget, mener jeg, at vi bør sætte dygtige arkitekter til at give et samlet bud på indretningen af hele området. I forbindelse med trafikpresset forbi banegården peger han desuden på, at Sysseltinget ligger så tæt på vejbanen, at det kan blive umuligt at udvide vejbanen ved banegården. I dag er der så lidt plads mellem Sysseltinget og vejbanen, at der kun er plads til cykelsti - ikke til fortov. - I Aalborg har man ved havnen taget skridtet fuldt og får der nogle tidssvarende rammer, fordi man har væltet gamle bygninger, siger Ole Ørnbøl. Søren Jensen fra musikforeningen er ikke mindst forbløffet over forslagets timing. - Det er helt absurd, at forslaget kommer netop, som vi sammen med arkitekten og kommunens kulturkonsulent skal til byggemøde om renovering af Sysseltinget. Der er sat 1,5 mio. kroner af på budgettet næste år!, siger Søren Jensen. - Det ligner en hovsaløsning, fordi der er kommet trafikale problemer i forbindelse med Metropol. Pludselig oplever vi: ”Hov, der smuttede Sysseltinget.” fordi man skal have løst trafikale problemer, som man har kendt til i årevis. Det kan ikke være rigtigt, at man skal nedlægge et spillested med charme og sjæl, som musikerne elsker at spille på. Der ligger en renoveringsplan til tre mio. kroner for Sysseltinget. Planen vil blandt andet gøre det muligt at udvide øverste etage, hvor koncerterne holdes, til at rumme 250 tilskuere. Udvidelsen vil gøre det nemmere at få økonomi i at holde koncerter på Sysseltinget.