Fugle

Ørnejægere senere ud af fjerene

Kom ud og oplev rovfugle i morgen i Nordjylland

Egentlig var der mødetid kl. 6 for de fugleinteresserede, der vil være med, når Dansk Ornitologisk Forening i morgen inviterer til Ørnens Dag med start på Vildmosegaard ved Lille Vildmosecentret. Tanken var fra morgenstunden at kigge på gæs og svaner, men vintervejret har betydet, at der ikke er noget at komme efter. Men fra kl. 9 vil der være gode muligheder for at se ørne, og da vil ornitologer være parat til at dirigere publikum ud og formidle nogle gode oplevelser ved de poster, hvor der er størst chance for at se fuglene. Størst chance vil der være for at se kongeørne ved det nye rovfugletårn ved Høstemark Skov i den nordlige del af mosen, men det skulle også være muligt, at der et eller andet sted dukker en havørn op. Indtil klokken 15 vil der på Vildmosegaard være folk til stede, der kan orientere om dagens forekomster. Det er femte år i træk, DOF’s Projekt Ørn inviterer til Ørnens Dag 17 steder i Danmark. På DOF’s årlige og landsdækkende ørnetælling, der fandt sted i januar, trodsede flere hundrede ornitologer sne og frost for at kigge de mest ørnevenlige steder igennem for de store rovfugle. Det blev et overraskende flot resultat med 191 havørne og syv kongeørne på trods af forventninger om såkaldt kuldeflugt ud af landet. I 2009 var den danske ynglebestand af havørne på 28 par, og de fik i alt 30 unger på vingerne. Sidste års yngleresultat betyder, at i alt 195 havørne er kommet på vingerne i Danmark siden 1996, hvor den imponerende rovfugl genindvandrede som ynglefugl. Der er mulighed for ørnekig to andre steder i Nordjylland. Det er i Vejlerne, hvor mødestederne er: Bygholm Centeret på Bygholmdæmningen, Kraptårnet ved Torup Holme og Arupskjulet nord for Arup Kirke. Det foregår fra kl. 10-14. Og ved Isbjerg, Thy. Her er mødestedet ved nordenden af Nors Sø (Hinding) fra kl. 10-12.