Ørreder lever

BRØNDERSLEV: - Der var levende ørreder og bunddyr, så vi var heldige, siger Jens Anderen, formand for Brønderslev Lystfiskeriforening efter påskens olieforurening i Lygtebækken syd for byen. Brønderslev Redningsberedskab var hurtigt på stedet og lagde flydespærringer ud. - Vi er meget glade for, at både beredskabet og kommunen greb så resolut ind. De har nok også tænkt på byens vandværk i nærheden, mener han. Jens Andersen har gået en tur langs vandløbet fra forureningsstedet ved Ø. Kærvej til bækken ved Vildmosevej, lige før den løber ud i Ryåen. - Dernede kunne vi ikke se olien, så flydespærringerne virkede. Han er lykkelig for, at udslippet af dieselolie ikke skete senere på året. - Var det sket bare én måned senere, så var der døde ørreder. Olien lå på overfladen, og fra maj går de nemlig længere oppe i vandet for at snappe insekter. Og får fiskene først olie i gællerne, dør de, forklarer han. Foreningen har sat 600 halvårsfisk ud på otte-ti cm. - Tidligere satte vi også meget yngel ud i bækken, men den bliver for tit forurenet, fordi der er et kloak- overløbsanlæg. Når det regner meget, løber det over og ud i bækken. Bortset fra et uheld i efteråret med gylle i Thorup-bækken nord for Brønderslev har der ikke været forureninger på egnen. - Vi har været forskånet for forurening i mange år. Indtil begyndelsen af 80-erne blev vandløbene forurenede hvert forår. Men nu har vi fået fornuftige spildevandsplaner, bedre renseanlæg og regler for spredning af gylle, siger Jens Andersen og roser både landmænd og kommunen. dving