Brønderslev

Ørsøvej skal ikke lukkes

ØRSØ:Ørsøvej skal fortsat være adgangsvej til p-plads og opholdsarealet bag forsamlingshuset. Men beboerne skal i samråd med Ørsø Beboerforening blive enige om, hvordan indkørslen til opholdsarealet kan trafikdæmpes. Beboere omkring den private fællesvej mellem Ørsøvej 92 og 94 har ønsket at få vejen lukket eller trafikdæmpet ved indkørslen til p-pladsen, idet den benyttes som opholds- og legeplads for områdets børn. Beboerne oplyser, at der bliver kørt stærkt på vejen af beboere på Ledvogtervej og folk med ærinde til sportspladsen. Svinget på vejen hæmmer udsynet, og trafikken er hermed til fare for børn og andre svage trafikanter, lyder vurderingen fra vejens beboere. Vejen er en privat fællesvej, hvor flere lodsejere kan være vejberettigede. Vejstrækningen har i mange år fungeret som direkte adgangsvej fra Ørsøvej til forsamlingshusets parkeringsareal, og vejen har tidligere fungeret som adgangsvej til stoppested for den regionale og lokale bustrafik. Dette stoppested er siden hen flyttet ud på Ørsøvej.