Lokalpolitik

Øst for er det bedste

SINDAL:Erik Nielsen, erfaren V-politiker udi det lokale, var ene om at have en kritisk røst fremme, da kommunalbestyrelsen i tirsdags udtalte sig om den 3. Limfjordsforbindelse. Mens de øvrige politikere var enige om at bakke op om VUR's høringssvar og støtte en østlig linieføring, så mente Erik Nielsen, at de har en kort horisont. - Den løser problemet med flaskehals i 10-15 år, men vi ved jo, at trafikken bliver ved med at stige. Jeg kan ikke helt tilslutte mig udtalelsen, men jeg vil ikke have den til afstemning, sagde han. Borgmester Søren Risager (V) argumenterede for flertallets mening om, at en østlig forbindelse er den billigste, og at der fortsat er risiko for, at der senere stadigvæk vil opstå flaskehalsproblemer ved Limfjordstunnellen.