Hospitaler

Øst-løsning klart bedst

SYGEHUS:Venstres spidskandidat Birgitte Josefsen (V) og gruppeformand Niels Kristian Kirketerp (V) er (30.1.) pikeret over, at jeg mener, at Venstre har et særligt ansvar for usikkerheden om placering af et nyt sygehus i Aalborg Øst. Derfor er jeg nødt til at offentliggøre noget, som vel de fleste ikke ved: Kort før det årlige møde i regionernes årlige møde i Herning, var der et debatmøde på Aalborg Sygehus. Her aftalte Thomas Krog (SF), Ole Albæk (Borgerlisten) og jeg med Orla Hav (S), at de fire partier, S, SF, Borgerliste og R, inden der blev truffet beslutning om sygehusstrukturen, skulle mødes for at afklare vores holdninger, inden der blev truffet en beslutning. Så godt, så langt. Men der skete desværre det, at toppen i S og V i nattens mulm og mørke indgik en aftale, som bl.a. gik ud på, at der skulle bygges et helt nyt sygehus i Himmerland i stedet for det dejlige sygehus, vi har i Farsø og et ellers velfungerende sygehus i Hobro, som ved en veltilrettelagt om- og tilbygning, nu bliver en rigtig god løsning for Himmerland. Desværre skulle det nordjyske sygehusvæsen så meget igennem p.g.a. dette nattesjov, og det er vel også grunden til, at det ikke har været klart for ekspertudvalget, hvad Region Nordjylland ville med hensyn til sygehusstrukturen. Og derfor blev det nødvendigt for SF, Borgerlisten og R sammen med K, DF og Kristendemokraterne samt flere medlemmer fra S og V at finde sammen om et alternativ til de to store partiers forslag. Besynderligt nok er den sygehusstruktur, der nu bliver gennemført, netop den, de små partier hele tiden har kæmpet for, og som ekspertudvalget faktisk roser i sin rapport, så jeg synes bestemt, at Venstre har medansvar for, at ekspertudvalget har været lidt usikker på, hvad vi egentlig ville i Region Nordjylland. Derfor er Det Radikale Venstre heller ikke i tvivl om, hvem vi mener, der skal være regionsformand efter valget til efteråret: Ulla Astman (S) har vist sig at være en driftssikker og troværdig regionsformand, selv om jeg i starten var lidt skeptisk, men hun har vist sig at være meget lyttende og ikke mindst ordholden, som er det, jeg værdsætter allermest, og så har jeg jo i mange år i Radikale været vant til, at kvinderne bestemmer, så det skal nok gå godt fremover i Region Nordjylland. Derfor tror jeg også, at sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) inden længe skærer igennem og fastslår, at et nyt sygehus placeres på Postgården i Aalborg Øst.