Lokalpolitik

Øst-vest uenighed om lufthavnens kvaliteter

Frederikshavn og Hjørring uenige om potentialet i Sindal lufthavn

Ny Fre­de­riks­havn kom­mu­ne ser ikke man­ge mu­lig­he­der i Sin­dal Luft­havn, som kom­mu­nen hur­tigst mu­ligt vil træk­ke sig ud af og i ste­det sat­se på Aal­borg. Til gen­gæld tror man i Sin­dal på, at den lokale luft­havn har man­ge frem­tids­mu­lig­he­der. AR­KIV­FO­TO: BENT BACH

Ny Fre­de­riks­havn kom­mu­ne ser ikke man­ge mu­lig­he­der i Sin­dal Luft­havn, som kom­mu­nen hur­tigst mu­ligt vil træk­ke sig ud af og i ste­det sat­se på Aal­borg. Til gen­gæld tror man i Sin­dal på, at den lokale luft­havn har man­ge frem­tids­mu­lig­he­der. AR­KIV­FO­TO: BENT BACH

FREDERIKSHAVN::Når Sindal Lufthavn i forbindelse med kommunalreformen skifter ejere fra Sindal, Hjørring, Hirtshals og Frederikshavn Kommuner til Ny Hjørring og Ny Frederikshavn, så er det ikke med Frederikshavns gode vilje. Politikerne her mener nemlig ikke, at kommunen overhovedet har nytte af den lokale lufthavn. - Det kan da godt være, at der kommer tre turister fra Sindal Lufthavn til Skagen, men betjeningsmæssigt er den af en sådan størrelse, at vi ikke har nytte af den, siger borgmester Erik Sørensen (S). Frederikshavn Kommune har flere gange forsøgt at komme ud af samarbejdet, sidst i 2002, hvor lufthavnens bestyrelse nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle undersøge mulighederne. Resultatet blev, at Frederikshavn Kommune ikke uden videre kan trække sig som medejer, i hvert fald ikke uden at betale en meget stor erstatning. - Så vi valgte at forblive medejere, men jeg er overbevist om. at så snart overenskomsten skal fornyes i 2011, så er vi ikke med længere, siger Erik Sørensen. Den melding ærgrer Sindal Lufthavns nuværende formand, borgmester i Sindal Søren Risager (V). - Vi har faktisk gjort meget for at nedsætte den årlige driftsstøtte, som ejerkommunerne skal af med. I 2002 udgjorde det kommunale tilskud cirka 1,6 millioner kroner, mens det i 2006 udgør cirka 1,3 millioner kroner. Og det ser ud til at blive endnu mindre fremover, siger Søren Risager. Det er nemlig sådan, at jo flere indtægter lufthavnen har, des færre penge skal kommunerne af med. Siden 2001 har lufthavnen haft en vækst på 40 procent i antallet af starter og landinger. - Tiden bliver jo mere og mere kostbar, og dermed bliver flytrafikken også brugt meget mere. Så jeg synes, vi burde stå sammen i den nordlige del af Nordjylland og fastholde og udbygge vores lufthavn og dens muligheder, siger Søren Risager. Helt så optimistisk er Erik Sørensen dog ikke. - Jeg kan godt forstå, at man i Ny Hjørring kommune gerne vil have en lufthavn i Sindal, men luftfartsmæssigt ser vi altså mange flere muligheder i Aalborg Lufthavn, så det er dén, vi vil satse på fremover, siger han. Da den gamle Skagen kommune har været medejer af Aalborg Lufthavn i stedet for Sindal Lufthavn bliver den Ny Frederikshavn kommune også medejer af Aalborg Lufthavn.